Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss via webben, över telefon eller besöka oss i Mörby centrum på vårt kontaktcenter.

Skicka en felanmälan, fråga eller synpunkt

Ring oss

Telefon: 08-568 910 00

Ordinarie öppettider: måndag-fredag 8.00-16.30

Öppetider under sommaren (1 juni - 31 augusti): måndag-fredag 8.00-16.00

När du ringer får du fyra svarsval:

  1. För socialtjänst, äldreomsorg, funktionshinder och LSS Tryck 1
  2. För trafik, gator, parkering och bygg Tryck 2
  3. För skola och förskola Tryck 3
  4. Söker du en specifik person i kommunen eller har övriga frågor Tryck 4

Vill du ha valen upplästa igen? Tryck 0

Besök oss

Kontaktcenter

Besöksadressen är Golfvägen 4. Kommunens entré hittar du i butiksplan i Mörby centrum, vid ingång A (bredvid apoteket). En våning upp med trappa eller hiss hittar du Kontaktcenter.

Ordinarie öppettider: måndag-fredag 8.00-16.30

Öppetider under sommaren (1 juni - 31 augusti): måndag-fredag 8.00-16.00

Avvikande öppettider för kommunens huvudnummer och Kontaktcenter

Skicka brev

Danderyds kommun
Box 66
182 05 Djursholm

Leveranser

Leveransadresser i Mörby Centrum

Slottet (Kommunledningskontoret & Bildningsförvaltningen

(Leveranser som inte är skrymmande samt leveranser som ska till kommunledningskontoret och är skrymmande. Vid skrymmande leveranser till Bildningsförvaltningen se adressen längre ner på sidan*) 
Banérvägen 6
182 05
Djursholm 

Slottet (Bildningsförvaltningen)

(OBS! Endast vid skrymmande leverans.)
*Bildningsförvaltningen
Västra Flygeln
Banérvägen 6
182 05
Djursholm

Organisationsnummer:

212000-0126

Dataskydd, rätt till information

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i kommunen inklusive få information om behandlingen. Information om vår behandling av personuppgifter och e-tjänst för din rätt till information se:

Dataskydd, rätt till information

Sociala medier

facebook.com/danderydskommun

instagram.com/danderydskommun

linkedin.com/company/danderyds-kommun

Press

Kontaktlista till kommunalråd, kommundirektör och kommunikationschef

Kommunanställda

fornamn.efternamn @ danderyd.se

Journummer vid akuta ärenden

För att journummer ska användas måste situationen vara akut, vilket innebär att människor eller egendom som byggnader kan skadas.

Journummer vid akuta ärenden i kommunen

Förvaltningar

Bildningsförvaltningen

Miljö- och stadsbyggnad

Kommunledningskontoret

Socialkontoret

Tekniska kontoret

Nämnder

Kontakta nämnd via vår e-tjänst 

Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
Krisledningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

Kundservice - kommunens bostäder

Bor du i en bostad som tillhör kommunen och vill göra en felanmälan?

Kundservice för hyresgäster

Uppdaterad: 2023-05-24