Beslut fattade mot bakgrund av kriget i Ukraina

I kommunen fattas beslut löpande som på ett eller annat sätt berör kriget i Ukraina och de flyktingar som kommunen kommer att ta emot. I flertalet fall fattas beslut av brådskande skäl utanför de reguljära nämndsammanträdena. Besluten samlas nedan, under respektive nämnd.

Uppdaterad: 2022-03-14