Boende för flyktingar

Här samlar vi frågor och svar angående boendesituationen för ukrainska flyktingar.

Vem ansvarar för boende för flyktingar?

Det är Migrationsverket som ansvarar och samordnar flyktingmottagandet i Sverige. Migrationsverket ansvarar även för vilken typ av boendeformer som ska finnas, hur många boendeplatser som behövs och om förfrågan ska gå ut till kommunerna.

Hur många ukrainska flyktingar kommer Danderyds kommun ta emot?

Den 1 juli 2022 träder ändringar i kraft i lagen om mottagande av asylsökande och den bestämmer antal personer som varje kommun ska ta emot enligt en fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln tar bland annat hänsyn till kommunens befolkningsstorlek och antal asylsökande som bor i kommunen. Syftet med lagen är att flyktingmottagandet ska bli jämnt fördelat över Sverige.

Utifrån regeringens beslut om det totala antalet personer som får anvisas har Migrationsverket lagt fast att Danderyds kommun ska ta emot 71 personer.

Jämnare fördelning av boendeplatser - Migrationsverket

Se fler frågor och svar kring anvisningstalet för Danderyds kommun

Vad innebär avtalet som kommunen tecknat med Migrationsverket?

Danderyds kommun har skrivit ett avtal med Migrationsverket för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina redan före 1 juli då ändringar träder i kraft i lagen om mottagande av asylsökande.

Nyhet: Danderyds kommun erbjuder flyktingar från Ukraina boende

Varför samordnar inte kommunen privata boenden till flyktingar?

Danderyds kommun har både erfarenhet och beredskap för att ta hand om personer på flykt undan krig. Ansvarsfördelning och samordning inom socialtjänst, skola och sjukvård sker nu för att göra det på bästa sätt för de som flyr kriget i Ukraina.

Kommunen behöver garantera säkra och trygga boenden för flyktingarna och vi har varken möjlighet eller laglig rätt att säkerställa detta hos privatpersoner.

Att öppna sitt hem och ta emot flyktingar är ett frivilligt humanitärt och ideellt stöd för behövande som kommunen välkomnar. Tyvärr är det inte något som varken kommunen eller Migrationsverket ersätter ekonomiskt.

Hur gör jag om jag har en bostad att erbjuda?

Privatpersoners och föreningars engagemang är viktigt, men varken Migrationsverket eller kommunen har möjlighet att förmedla privata bostäder.

Trygg start i Sverige

Via webbplatsen Trygg start i Sverige kan du erbjuda tillfälligt boende till flyktingar från Ukraina. Alla som erbjuder boende får gå igenom en bakgrundskontroll och utbildning. Sajten är ett samarbete mellan och Rädda barnen, stadsmissionen, Airbnb.org och Beredskapslyftet, ett initiativ från näringslivet.

Uppdaterad: 2022-07-12