Boende för flyktingar

Här samlar vi frågor och svar angående boendesituationen för ukrainska flyktingar.

Vem ansvarar för boende för flyktingar?

Det är Migrationsverket som ansvarar och samordnar flyktingmottagandet i Sverige. Migrationsverket ansvarar även för vilken typ av boendeformer som ska finnas, hur många boendeplatser som behövs och om förfrågan ska gå ut till kommunerna.

Danderyds kommun bidrar självklart i detta arbete och har iordningsställt 100 platser i ett tillfälligt boende, ett så kallat evakueringsboende, för att flyktingarna från Ukraina snabbt ska få tak över huvudet, mat och kunna gå i skola.

Varför samordnar inte kommunen privata boenden till flyktingar?

Danderyds kommun har både erfarenhet och beredskap för att ta hand om personer på flykt undan krig. Ansvarsfördelning och samordning inom socialtjänst, skola och sjukvård sker nu för att göra det på bästa sätt för de som flyr kriget i Ukraina.

Kommunen behöver garantera säkra och trygga boenden för flyktingarna och vi har varken möjlighet eller laglig rätt att säkerställa detta hos privatpersoner.

Att öppna sitt hem och ta emot flyktingar är ett frivilligt humanitärt och ideellt stöd för behövande som kommunen välkomnar. Tyvärr är det inte något som varken kommunen eller Migrationsverket ersätter ekonomiskt.

Kommer kommunen erbjuda ukrainska flyktingar boende i lägenheter?

Det är Migrationsverkets ansvar att flyktingar enligt massflyktsdirektivet får en bostad. Det gäller för hela tiden som flyktingen får vistas i Sverige med skydd enligt massflyktsdirektivet. Kommunens lägenheter upplåts i första hand åt flyktingar enligt det ordinarie flyktingmottagandet som socialförvaltningen ansvarar för.

Socialförvaltningen

Hur gör jag om jag har en bostad att erbjuda?

Privatpersoners och föreningars engagemang är viktigt, men varken Migrationsverket eller kommunen har möjlighet att förmedla privata bostäder. Det är på samma sätt i alla kommuner. Nya behov kan dock uppstå med kort varsel.

Trygg start i Sverige

Via webbplatsen Trygg start i Sverige kan du erbjuda tillfälligt boende till flyktingar från Ukraina. Alla som erbjuder boende får gå igenom en bakgrundskontroll och utbildning. Sajten är ett samarbete mellan och Rädda barnen, stadsmissionen, Airbnb.org och Beredskapslyftet, ett initiativ från näringslivet.

Trygg start i Sverige

Hyresvärd

Är du hyresvärd och har bostäder att upplåta kan du höra av dig till Migrationsverket. 

Bostäder för människor som flyr - Migrationsverket

Intresseanmälan till kommunen

Om du ändå vill erbjuda kommunen en bostad på kort eller lång sikt till flyktingar kan du skicka in en intresseanmälan. I dagsläget vet vi inte om eller i vilken omfattning det kan behövas privata bostäder för flyktingarna. Vi återkommer med en förfrågan och förutsättningar kring detta om det blir aktuellt.

Skicka in en intresseanmälan genom att fylla i formuläret nedan. Du kan också kontakta kommunens kontaktcenter via telefon eller besök i Mörby Centrum. Kontaktcenter 

Intresseanmälan: Erbjuda bostad till flyktingar

Vilken typ av bostad vill du erbjuda?
Uppdaterad: 2022-04-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.