Öppna data

Öppna data är i korthet information från offentlig organisation som gjorts tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända, skapa tjänster och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.

Vad som är Öppna data regleras i PSI- (Public Sector Information) och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning. Sverige införde 2010 lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen syftar till att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer.

Jämföra kommuner

På Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) webbplats finns tjänsten Öppna jämförelser. Tjänsten hjälper dig att jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika kommunala verksamheter.

Öppna jämförelser

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2018-09-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.