Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsens produktionsutskott, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Produktionsutskottet är ansvarig nämnd för den kommunala verksamheten inom förskola och skola.

Utbildningsnämnden ansvarar för att alla barn och ungdomar i Danderyd har möjlighet att gå i förskola och skola. Nämnden genomför löpande granskningar av dessa verksamheter och utfärdar tillstånd till fristående förskolor som vill etablera sig i kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur, idrottsanläggningar, bad och föreningsstöd.

Bildningsförvaltningens uppgifter:

 • Leda och samordna de kommunala resultatenheterna (förskolor, skolor, kulturskola och ungdomsmottagning).
 • Initiera och leda projekt i verksamheten.
 • Leda nätverk i olika personalgrupper kring specifika verksamhetsfrågor.
 • Ansvara för statsbidragshanteringen för förskola och skola.
 • Anordna föreläsningar, seminarier och workshopar för erfarenhetsspridning och kompetensutveckling.
 • Samordna chefsgrupperna för de olika verksamhetsdelarna.
 • Omvärldsbevaka och implementera nya verksamhetsmetoder.
 • Ge expertstöd och support till chefer och chefsgrupper.
 • Beräkna budget för produktionsutskottet, utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
 • Granska kvaliteten inom berörda verksamheter med olika metoder som till exempel tillsyn genom verksamhetsbesök, observationer, dokumentgranskning och statistikinsamling.
 • Ta fram underlag för olika styrdokument som kultur- och fritidsplanen.
 • Erbjuda handledning av specialpedagog och psykolog till förskolor och skolor. Särskild kompetens finns för att utreda behov av särskilt stöd till barn och elever.
 • Driva idrottsanläggningar samt underhålla motionsspår samt sjö- och strandbad. Förvaltningen ansvarar även för bibliotek, fritidsgårdar och Träffpunkt Enebyberg.
 • Administrera val till förskola och skola. Förvaltningen ansvarar även för nämndadministration, bokning av lokaler för föreningarnas idrottsaktiviteter samt utbetalning av olika föreningsavgifter.
 • Anordna föreläsningar och seminarier för att lyfta fram goda exempel.

Organisation

Chef för Bildningsförvaltningen är bildningsdirektör Kent Henningson.

Ansvariga nämnder

Kommunstyrelsens produktionsutskott

Utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Kontaktinformation

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.