Överförmyndarnämndens kansli

Överförmyndarkansliet handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande förmyndare, gode män och förvaltare.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

OBS! Under vecka 29 2024 kommer överförmyndarverksamheten att vara begränsad eftersom personalen inte har tillgång till de fysiska akterna i slottet den veckan.

Uppdraget är reglerat i Föräldrabalken:

Föräldrabalken

Mer om förmyndare, god man och förvaltare

Förmyndare, god man och förvaltare

Ansvarig nämnd

Överförmyndarnämnden

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Överförmyndarexpedition
Djursholms slott,
Box 66, 182 05 Djursholm

Telefon direkt: 08-568 910 15
Telefontid: Måndag–onsdag 9-11, torsdag 13-15
Fax: 08-568 910 19

Besöksadress: Djursholm slott, Banérvägen 6
Telefon växel: 08-568 910 00
Kontakt via e-post

Uppdaterad: 2024-07-02