Överförmyndarnämndens kansli

Överförmyndarkansliet handlägger de dagliga tillsynsärendena rörande förmyndare, gode män och förvaltare.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Uppdraget är reglerat i Föräldrabalken:

Föräldrabalken

Mer om förmyndare, god man och förvaltare

Förmyndare, god man och förvaltare

Ansvarig nämnd

Överförmyndarnämnden

Danderyds kommun

Överförmyndarexpedition
Djursholms slott,
Box 66, 182 05 Djursholm

Telefon direkt: 08-568 910 15
Telefontid: Måndag–onsdag 9-11, torsdag 13-15
Fax: 08-568 910 19

Besöksadress: Djursholm slott, Banérvägen 6
Telefon växel: 08-568 910 00
Kontakt via e-post

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.