Kommunfullmäktige i Danderyd

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är kommunernas motsvarighet till riksdagen. I kommunfullmäktige sitter 45 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor som berör Danderyds kommun.

Beslut

Kommunfullmäktiges ledamöter väljs vart fjärde år och de beslutar i ärenden av principiell karaktär:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • årsredovisning och ansvarsfrihet
 • vilka nämnder som ska finnas.

Budget

Budgeten fastställs en gång per år. Kommunfullmäktige fördelar pengarna mellan de olika nämnderna. Verksamheterna får sedan använda pengarna enligt de riktlinjer och beslut som fullmäktige har fastställt.

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och hålls en gång i månaden på Djursholms slott.

Kommunfullmäktige i Danderyd har 45 ledamöter och ordförande är Boris von Uexküll (M).

Mandatfördelning mandatperiod 2018-2022 

 • Moderata samlingspartiet 14
 • Centerpartiet 11
 • Liberalerna 7
 • Socialdemokraterna 3
 • Kristdemokraterna 5
 • Miljöpartiet 2
 • Sverigedemokraterna 3

Mer information

Möteskalender

Protokoll

Titta på kommunfullmäktige

Ledamöter, kommunfullmäktige

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-03-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.