Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är kommunernas motsvarighet till riksdagen. I kommunfullmäktige sitter 51 ledamöter och 28 ersättare som fattar beslut i alla stora frågor som berör Danderyds kommun. Ordförande är Boris von Uexküll (M).

En mötesplats med möbler, stora fönster och trägolv i Entrétorget i Mörby centrum

Mandatfördelning mandatperiod 2022-2026 

 • Moderata samlingspartiet (M): 19
 • Centerpartiet (C): 12
 • Liberalerna (L): 6
 • Socialdemokraterna (S): 5
 • Kristdemokraterna (KD): 4
 • Sverigedemokraterna (SD): 3
 • Miljöpartiet (MP): 2

Politisk majoritet mandatperiod 2022-2026

Under mandatperioden styrs Danderyd av en majoritet bestående av (M), (L) och (KD).

Politisk majoritet

Beslut

Kommunfullmäktiges ledamöter väljs vart fjärde år och de beslutar i ärenden av principiell karaktär:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • årsredovisning och ansvarsfrihet
 • vilka nämnder som ska finnas.

Budget

Budgeten fastställs en gång per år. Kommunfullmäktige fördelar pengarna mellan de olika nämnderna. Verksamheterna får sedan använda pengarna enligt de riktlinjer och beslut som fullmäktige har fastställt.

Webbsändningar från kommunfullmäktige

Sändningar från kommunfullmäktige

Sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls en gång i månaden på Danderyds kommuns entrétorg i Mörby centrum.

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Arbetsordning

I arbetsordningen för kommunfullmäktige fastställs dess arbetsformer.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Organisation

Förtroendevalda i kommunfullmäktige

Stödjande förvaltning: kommunledningskontoret

Kommunsekreterare

Samuel Larsson

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-06-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.