Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är kommunernas motsvarighet till riksdagen. I kommunfullmäktige sitter 45 ledamöter och 26 ersättare som fattar beslut i alla stora frågor som berör Danderyds kommun. Ordförande är Boris von Uexküll (M).

Beslut

Kommunfullmäktiges ledamöter väljs vart fjärde år och de beslutar i ärenden av principiell karaktär:

 • mål och riktlinjer för verksamheten
 • kommunens budget, skatt, taxor och avgifter
 • årsredovisning och ansvarsfrihet
 • vilka nämnder som ska finnas.

Budget

Budgeten fastställs en gång per år. Kommunfullmäktige fördelar pengarna mellan de olika nämnderna. Verksamheterna får sedan använda pengarna enligt de riktlinjer och beslut som fullmäktige har fastställt.

Mandatfördelning mandatperiod 2018-2022 

 • Moderata samlingspartiet - 14
 • Centerpartiet - 11
 • Liberalerna - 7
 • Kristdemokraterna - 5
 • Socialdemokraterna - 3
 • Sverigedemokraterna - 3
 • Miljöpartiet - 2

Titta på kommunfullmäktige - live eller i efterhand

Sändningar från kommunfullmäktige

Sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och hålls en gång i månaden på Djursholms slott.

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Arbetsordning

I arbetsordningen för kommunfullmäktige fastställs dess ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Organisation

Förtroendevalda i kommunfullmäktige

Stödjande förvaltning: kommunledningskontoret

Kommunsekreterare

Samuel Larsson

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-06-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.