Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har en överordnad roll i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen verkställer ärenden som kommunfullmäktige beslutar om och har rätt att fatta en del beslut på egen hand.

Kommunstyrelsen väljs vart fjärde år i samband med de allmänna valen. Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige och speglar majoritetsförhållandet som kommunfullmäktige har.

Till kommunstyrelsens viktigaste uppgifter hör att:

  • leda och samordna kommunens angelägenheter
  • bevaka frågor som kan påverka kommunens utveckling och ekonomiska ställning
  • begära in synpunkter från nämnder, beredningar och anställda i kommunen
  • lämna förslag till budget och leda budgetarbetet
  • ha uppsikt över kommunens nämnder och egna bolag
  • genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen i Danderyd har 15 ledamöter och 10 ersättare. Ordförande är Hanna Bocander (M).

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för kommunstyrelsen fastställs deras ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Alla nämnders reglementen

Organisation

Förtroendevalda i kommunstyrelsen

Stödjande förvaltning: kommunledningskontoret

Nämndsekreterare

Anna Ingemarsdotter

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2022-12-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.