Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och arbete inom plan- och bygglagen, PBL och angränsande lagstiftningar, förordningar och föreskrifter. Nämnden hanterar frågor som rör stads- och landskapsmiljö såsom framtagande av detaljplaner, prövning av bygglov och anmälan, tillsyn av den byggda miljön och kulturmiljön.

Byggnadsnämnden biträder kommunstyrelsen i översiktsplanearbetet och tar på deras uppdrag fram förslag till detaljplaner. Nämnden ansvarar också för kommunens kart- och mätningsverksamhet, hanteringen av ansökningar om strandskyddsdispens och dispenser för skyltning. Vidare hanterar nämnden namn- och adressfrågor samt uppdatering av lägenhetsregister.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden, fr.o.m. okt 2020)

Äldre möteshandlingar (2019-2020)

Äldre möteshandlingar (t.o.m. 2018)

Reglemente

I reglementet för byggnadsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Byggnadsnämndens reglemente

Delegationsordning

Byggnadsnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i byggnadsnämnden

Stödjande förvaltning: Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Nämndsekreterare

Christoffer Andersson

Senaste nyheterna som berör nämnden

Danderyd ansöker om medlemskap i Glokala Sverige

Danderyd arbetar efter ett miljö- och klimatprogram som beslutades 2020. Nu har ett arbete påbörjats för att utreda genomförandet av Agenda 2030 i kommunen. Agenda 2030 är FN:s 17 mål för hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Som ett led i kommunens hållbarhetsarbete ansöker Danderyd om att gå med i kunskapsnätverket Glokala Sverige.

Kommun & politik Bygga, bo & miljö

Lyckad återinvigning av Enebybergs gård

Lördagen den 20 november återinvigdes Enebybergs gård efter en omfattande renovering. Cirka 250 Danderydsbor samlades på gårdsplanen och den nya krögaren Stina Wallster bjöd på kaffe och bulle så långt lagret räckte.

Bygga, bo & miljö Uppleva & göra

Nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende i Djursholm – klartecken för nästa steg

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd gällande överklagandet av Mark- och miljödomstolens dom daterad 2021-06-02. Det innebär att domen står fast och att detaljplanen för nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende har fått laga kraft.

Bygga, bo & miljö

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2021-08-24

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.