Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och arbete inom plan- och bygglagen, PBL och angränsande lagstiftningar, förordningar och föreskrifter. Nämnden hanterar frågor som rör stads- och landskapsmiljö såsom framtagande av detaljplaner, prövning av bygglov och anmälan, tillsyn av den byggda miljön och kulturmiljön.

Byggnadsnämnden biträder kommunstyrelsen i översiktsplanearbetet och tar på deras uppdrag fram förslag till detaljplaner. Nämnden ansvarar också för kommunens kart- och mätningsverksamhet, hanteringen av ansökningar om strandskyddsdispens och dispenser för skyltning. Vidare hanterar nämnden namn- och adressfrågor samt uppdatering av lägenhetsregister.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden, fr.o.m. okt 2020)

Äldre möteshandlingar (2019-2020)

Äldre möteshandlingar (t.o.m. 2018)

Reglemente

I reglementet för byggnadsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Byggnadsnämndens reglemente

Delegationsordning

Byggnadsnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i byggnadsnämnden

Stödjande förvaltning: Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Nämndsekreterare

Christoffer Andersson

Senaste nyheterna som berör nämnden

Pojke leker i vattenbrynet.

Så ska vattenkvaliteten förbättras i Danderyd

Danderyd omges till stora delar av vatten med Edsviken i väster, Lilla Värtan i söder och Stora Värtan i öster. Här finns även en mängd vattendrag och sjöar. Men kommunens vattenförekomster är hårt belastade. Nu har kommunen antagit tre viktiga styrdokument för att förbättra vattenkvaliteten i Danderyd.

Bygga, bo & miljö
Roslagsbanan vid perrong.

Möjlighet att lämna synpunkter på Roslagsbanans förlängning till city

För närvarande genomför Region Stockholm samråd inför en framtida förlängning av Roslagsbanans sträckning till Stockholm city. Samrådet gäller sträckan Universitetet till T-centralen och vilken miljöpåverkan förslagen kan få.

Bygga, bo & miljö
Drönarbilder - Danderyds kommun

Danderyds nya översiktsplan har antagits

Den 11 maj beslutade kommunfullmäktige att anta Danderyds nya översiktsplan. Översiktsplanen visar en övergripande inriktning för kommunens mark- och vattenanvändning på lång sikt.

Kommun & politik Bygga, bo & miljö

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-04-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.