Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter och arbete inom plan- och bygglagen, PBL och angränsande lagstiftningar, förordningar och föreskrifter. Nämnden hanterar frågor som rör stads- och landskapsmiljö såsom framtagande av detaljplaner, prövning av bygglov och anmälan, tillsyn av den byggda miljön och kulturmiljön.

Byggnadsnämnden biträder kommunstyrelsen i översiktsplanearbetet och tar på deras uppdrag fram förslag till detaljplaner. Nämnden ansvarar också för kommunens kart- och mätningsverksamhet, hanteringen av ansökningar om strandskyddsdispens och dispenser för skyltning. Vidare hanterar nämnden namn- och adressfrågor samt uppdatering av lägenhetsregister.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden, fr.o.m. okt 2020)

Äldre möteshandlingar (2019-2020)

Äldre möteshandlingar (t.o.m. 2018)

Reglemente

I reglementet för byggnadsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Byggnadsnämndens reglemente

Delegationsordning

Byggnadsnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i byggnadsnämnden

Stödjande förvaltning: Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Nämndsekreterare

Christoffer Andersson

Senaste nyheterna som berör nämnden

Tack för att du håller din hund kopplad när du kopplar av i naturen

Det har kommit in flera synpunkter på att det förekommit lösa hundar i kommunens parker och motionsspår på senare tid. Därför har kommunens viltvårdare haft en hög närvaro på dessa platser de senaste veckorna, och det har förts många goda samtal med hundägare och andra.

Bygga, bo & miljö Uppleva & göra

Högt tryck på återvinningsstationer i kommunen – detta görs

Det har varit högt tryck på FTI AB:s återvinningsstationer i kommunen under den senaste tiden. Nu genomför Danderyds kommun egna ronderingar för att säkerställa att det är ordning och reda efter FTI AB:s städningar.

Bygga, bo & miljö

Ny avsändare på din VA-faktura - Veolia blir Solör Bioenergi

Från och med 1 juli 2021 tar Solör Bioenergi över kommunens drift av VA-nätet samt kundtjänst för VA-avgifter och fakturor. För dig som VA-abonnent innebär förändringen nytt namn, men samma service.

Bygga, bo & miljö

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2021-06-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.