Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter. Nämnden är ansvarig för de kommunala verksamheternas lokaler, där ingår både kommunens egna fastigheter och de externa lokaler som hyrs in.

Nämnden ser också till att Danderyds kommun har en långsiktigt hållbar energiförsörjning i de kommunala bostäder, lokaler och anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde, dit hör till exempel förskolor, skolor och särskilda boenden.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för fastighetsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Fastighetsnämndens reglemente

Delegationsordning

Fastighetsnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i fastighetsnämnden

Stödjande förvaltning: Tekniska kontoret

Nämndsekreterare

tekniska.kontoret@danderyd.se

Senaste nyheterna som berör nämnden

Julgran i en rondell.

Gatubelysning och julgranar med LED ska lysa upp vintermörkret i Danderyd

Energisituationen i Sverige och Europa är kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer enligt Energimyndigheten. Danderyds kommun har länge jobbat för att minska energianvändningen - och nu ska kommunen lägga i en extra växel. I oktober beslutade kommunstyrelsen om ytterligare åtgärder för att spara el.

Bygga, bo & miljö Trafik & resor Trygghet & säkerhet

Riksintresseområdena i Djursholm och Stocksund utökas

Riksantikvarieämbetet har beslutat att revidera Danderyds riksintresseområden för kulturmiljön. Beslutet innebär att riksintressena i Djursholm och Stocksund utökas geografiskt och inkluderar numera bland annat området Svalnäs.

Bygga, bo & miljö

Danderydsborna får eget korttidsboende

Byggnadsnämnden beviljade den 7 september 2022 bygglov för ett korttidsboende med 27 platser samt ett vård- och omsorgsboende med 60-65 platser i kvarteret Ginnungagap i Djursholm. Beslutet innebär att det nu tagits ytterligare steg i processen som har planerad byggstart våren 2023. Byggherre för korttidsboendet är Danderyds kommun och för vård- och omsorgsboendet Vectura Fastigheter.

Bygga, bo & miljö Seniorer
Uppdaterad: 2022-04-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.