Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter.

Uppdrag:

  • vara lokalförsörjningsansvarig för all kommunal verksamhet. Detta innebär att nämnden förutom förvaltningen av kommunens egna fastigheter även svarar för inhyrning av de externa lokaler som används i den kommunala verksamheten.
  • bevaka att de kommunala fastigheterna hyrs ut och används på ett ekonomiskt effektivt sätt.
  • beakta energifrågorna vid byggande, underhåll och drift av de kommunala bostäder, lokaler och anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde så att Danderyds kommun har långsiktigt hållbar energiförsörjning
  • tillse att kommunen har både en lång- och kortsiktig planering av underhållet av kommunens fastigheter i syfte att kommunen bibehåller värdet på kommunens realkapital.

Fastighetsnämndens reglemente finns i kommunens författningssamling

Mer information

Möteskalender

Protokoll

Ledamöter i fastighetsnämnden

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2020-06-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.