Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter. Nämnden är ansvarig för de kommunala verksamheternas lokaler, där ingår både kommunens egna fastigheter och de externa lokaler som hyrs in.

Nämnden ser också till att Danderyds kommun har en långsiktigt hållbar energiförsörjning i de kommunala bostäder, lokaler och anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde, dit hör till exempel förskolor, skolor och särskilda boenden.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för fastighetsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Fastighetsnämndens reglemente

Delegationsordning

Fastighetsnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i fastighetsnämnden

Stödjande förvaltning: Tekniska kontoret

Nämndsekreterare

tekniska.kontoret@danderyd.se

Senaste nyheterna som berör nämnden

Drönarbilder - Danderyds kommun

Danderyds nya översiktsplan har antagits

Den 11 maj beslutade kommunfullmäktige att anta Danderyds nya översiktsplan. Översiktsplanen visar en övergripande inriktning för kommunens mark- och vattenanvändning på lång sikt.

Kommun & politik Bygga, bo & miljö

Beslut om markanvisningstävling vid fastigheten Banvakten i Stocksund

Kommunstyrelsen har beslutat att genomföra en markanvisningstävling inom kvarteret Banvakten i Stocksund. Området ligger mellan Bengt Färjares väg och Stockholmsvägen.

Bygga, bo & miljö
Hanna Bocander, M, i grönska

Danderyd stärker kompetensen kring de globala målen

Danderyds kommun deltar i det FN ledda kunskaps- och utbildningsprojektet Glokala Sverige. Den 27 april genomfördes en utbildning och workshop med politiker och tjänstepersoner från kommunens ledningsgrupp för att stärka kunskapen och engagemanget för Agenda 2030. Det var stort intresse för utbildningen med bred representation från de politiska nämnderna.

Kommun & politik Bygga, bo & miljö
Uppdaterad: 2022-04-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.