Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter. Nämnden är ansvarig för de kommunala verksamheternas lokaler, där ingår både kommunens egna fastigheter och de externa lokaler som hyrs in.

Nämnden ser också till att Danderyds kommun har en långsiktigt hållbar energiförsörjning i de kommunala bostäder, lokaler och anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde, dit hör till exempel förskolor, skolor och särskilda boenden.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för kultur- och fritidsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Alla nämnders reglementen

Organisation

Förtroendevalda i fastighetsnämnden

Stödjande förvaltning: Tekniska kontoret

Nämndsekreterare

tekniska.kontoret@danderyd.se

Senaste nyheterna som berör nämnden

Hög efterfrågan på bygglov och kartor

Just nu är det många som söker bygglov och vill beställa kartor. Vi ber om överseende för att handläggning och återkoppling tar längre tid än vanligt.

Bygga, bo & miljö

Utredning av trädärendet på Kaptensbacken klar

Under våren gav tekniska nämnden i uppdrag till tekniska kontoret att utreda den händelse där en ek felaktigt togs ner på Kaptensbacken 2. Utredningen, som genomförts av advokatbyrå Bonde Barzey, är nu klar och uppdraget återrapporterades till nämnden under onsdagens sammanträde. 

Kommun & politik Bygga, bo & miljö

Mark- och miljödomstolen avslår överklagan av detaljplanen för Ginnungagap

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelade den 2 juni att de avslår överklagan av detaljplanen för Ginnungagap. Detaljplanen avser ett nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende vid Vendevägen-Bragevägen i Djursholm. Vård- och omsorgsboendet uppförs av företaget Vectura Fastigheter och korttidsboendet byggs i kommunal regi.

Bygga, bo & miljö
Uppdaterad: 2021-04-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.