Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden förvaltar och utvecklar kommunens fastigheter. Nämnden är ansvarig för de kommunala verksamheternas lokaler, där ingår både kommunens egna fastigheter och de externa lokaler som hyrs in.

Nämnden ser också till att Danderyds kommun har en långsiktigt hållbar energiförsörjning i de kommunala bostäder, lokaler och anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde, dit hör till exempel förskolor, skolor och särskilda boenden.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för fastighetsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Fastighetsnämndens reglemente

Delegationsordning

Fastighetsnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i fastighetsnämnden

Stödjande förvaltning: Tekniska kontoret

Nämndsekreterare

tekniska.kontoret@danderyd.se

Senaste nyheterna som berör nämnden

Öppet hus om Danderyds utveckling

Den 6 och 12 oktober arrangeras ett öppet hus kring det framtagna förslaget till översiktsplan. Då har du möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner för att samtala om förslaget och kommunens framtida byggda miljö.

Kommun & politik Bygga, bo & miljö

Tack för att du håller din hund kopplad när du kopplar av i naturen

Det har kommit in flera synpunkter på att det förekommit lösa hundar i kommunens parker och motionsspår på senare tid. Därför har kommunens viltvårdare haft en hög närvaro på dessa platser de senaste veckorna, och det har förts många goda samtal med hundägare och andra.

Bygga, bo & miljö Uppleva & göra

Högt tryck på återvinningsstationer i kommunen – detta görs

Det har varit högt tryck på FTI AB:s återvinningsstationer i kommunen under den senaste tiden. Nu genomför Danderyds kommun egna ronderingar för att säkerställa att det är ordning och reda efter FTI AB:s städningar.

Bygga, bo & miljö
Uppdaterad: 2021-06-30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.