Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Det är ordföranden i krisledningsnämnden som avgör när en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, och som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av Danderyds kommun.

Krisledningsnämnden kan överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När förhållandena medger det lämnar krisledningsnämnden tillbaka uppgifterna till ordinarie nämnd.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för krisledningsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Krisledningsnämndens reglemente

Delegationsordning

Krisledningsnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i krisledningsnämnden

Stödjande förvaltning: Kommunledningskontoret

Nämndsekreterare

Anna Ingemarsdotter

Senaste nyheterna som berör nämnden

Närundervisning i skolan under höstterminen

Närundervisning i klassrummen ska vara huvudregeln för alla grundskolor och gymnasieskolor i höst. Det är budskapet från regeringen och Folkhälsomyndigheten, under en presskonferens på tisdagen.

Förskola & skola Coronavirus

Ta hand om dig i midsommar!

Det är fortfarande viktigt att visa omtanke och hålla sig till folkhälsomyndighetens rekommendationer. Gör vad du kan för att undvika skador och att smittas eller smitta andra med covid-19 under midsommarhelgen.

Coronavirus

Seniorträffar öppnar för verksamhet utomhus

Socialnämnden har beslutat att seniorträffarna Idala seniorträff och Mörbygårdens vänner kan öppna för aktiviteter utomhus från och med 15 juni.

Coronavirus Seniorer

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-06-30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.