Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden fullgör kommunens uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Det är ordföranden i krisledningsnämnden som avgör när en extraordinär händelse medför att krisledningsnämnden ska träda i funktion.

Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, och som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av Danderyds kommun.

Krisledningsnämnden kan överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. När förhållandena medger det lämnar krisledningsnämnden tillbaka uppgifterna till ordinarie nämnd.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för krisledningsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Reglemente för krisledningsnämnden.pdf

Organisation

Förtroendevalda i krisledningsnämnden

Stödjande förvaltning: Kommunledningskontoret

Nämndsekreterare

Anna Ingemarsdotter

Senaste nyheterna som berör nämnden

Nu rekommenderas en andra påfyllnadsdos till alla personer 80 och äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till personer som bor på vård- och omsorgsboenden, har hemtjänst eller hemsjukvård och till alla som är 80 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen bör tas tidigast fyra månader efter den första.

Omsorg & socialt stöd Coronavirus Seniorer
En kille får vaccin mot Covid-19.

Extra möjlighet för barn 12-15 år att vaccinera sig mot covid-19

Nu i helgen och även nästa helg håller flera mottagningar i länet helgöppet med extra många bokningsbara tider för barn 12-15 som vill vaccinera sig mot covid-19.

Förskola & skola Coronavirus

Fjärr- och distansundervisning på Fribergaskolan och Mörbyskolan under kommande vecka

På grund av en hög frånvaro bland personalen på Fribergaskolan och Mörbyskolan har utbildningsnämnden och bildningsförvaltningen i samråd med skolledningen, beslutat att undervisningen under den kommande veckan ska hållas på distans.

Förskola & skola Coronavirus

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2022-04-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.