Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet och svarar för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt miljöbalken, livsmedelslagen och angränsande lagar, förordningar och föreskrifter inklusive de lokala hälsoskyddsföreskrifterna såvida visst ansvar inte åligger annan nämnd inom samma område.

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska även utöva tillsyn enligt:

  • tobakslagen i de delar tillsynen inte åligger socialnämnden
  • strålskyddslagen vad gäller solarier
  • miljöbalken över naturreservat som beslutats av kommunen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt smittskyddslagstiftningen i de delar detta inte åligger socialnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska i övrigt aktivt medverka i kommunens förebyggande och övergripande miljöarbete samt i övrigt där miljö- och hälsoskyddsfrågor kan aktualiseras.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska lägga fram förslag till stadgar, taxe- och avgiftsbestämmelser samt i övrigt utarbeta de förslag som är påkallade inom nämndens verksamhetsområde.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente finns i kommunens författningssamling

Mer information

Möteskalender

Protokoll

Ledamöter i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2020-06-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.