Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt främst miljöbalken, livsmedelslagen, men även andra lagar, förordningar och föreskrifter.

Den tillsyn och det förebyggande arbetet som görs för miljön och människors hälsa rör miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer. Nämnden har också vissa uppgifter enligt smittskyddslagstiftningen.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Äldre möteshandlingar (2019-2020)

Äldre möteshandlingar (t.o.m. 2018)

Reglemente

I reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden.pdf

Delegationsordning

Delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden.pdf

Organisation

Förtroendevalda i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stödjande förvaltning: Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Nämndsekreterare

Christoffer Andersson

Senaste nyheterna som berör nämnden

Pojke leker i vattenbrynet.

Så ska vattenkvaliteten förbättras i Danderyd

Danderyd omges till stora delar av vatten med Edsviken i väster, Lilla Värtan i söder och Stora Värtan i öster. Här finns även en mängd vattendrag och sjöar. Men kommunens vattenförekomster är hårt belastade. Nu har kommunen antagit tre viktiga styrdokument för att förbättra vattenkvaliteten i Danderyd.

Bygga, bo & miljö
Roslagsbanan vid perrong.

Möjlighet att lämna synpunkter på Roslagsbanans förlängning till city

För närvarande genomför Region Stockholm samråd inför en framtida förlängning av Roslagsbanans sträckning till Stockholm city. Samrådet gäller sträckan Universitetet till T-centralen och vilken miljöpåverkan förslagen kan få.

Bygga, bo & miljö
Drönarbilder - Danderyds kommun

Danderyds nya översiktsplan har antagits

Den 11 maj beslutade kommunfullmäktige att anta Danderyds nya översiktsplan. Översiktsplanen visar en övergripande inriktning för kommunens mark- och vattenanvändning på lång sikt.

Kommun & politik Bygga, bo & miljö

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2022-04-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.