Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt främst miljöbalken, livsmedelslagen, men även andra lagar, förordningar och föreskrifter.

Den tillsyn och det förebyggande arbetet som görs för miljön och människors hälsa rör miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer. Nämnden har också vissa uppgifter enligt smittskyddslagstiftningen.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Äldre möteshandlingar (2019-2020)

Äldre möteshandlingar (t.o.m. 2018)

Reglemente

I reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Alla nämnders reglementen

Organisation

Förtroendevalda i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stödjande förvaltning: Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Nämndsekreterare

Christoffer Andersson

Senaste nyheterna som berör nämnden

Rapporteringskrav för alla företag som hanterar farligt avfall

Den 1 november 2020 började en ny lagstiftning att gälla som innebär att alla företag som hanterar farligt avfall måste rapportera in detta. I Naturvårdsverkets film på bara 3 minuter framgår det hur du som företagare genomför rapporteringen.

Bygga, bo & miljö För företagare

Stort deltagande i dialogen om östra Eneby torg

Under mars och april genomfördes en medborgardialog om en möjlig utveckling av området öster om Enebybergsvägen vid Eneby torg.

Bygga, bo & miljö

Stadig ökning av cyklister i Danderyd

Utvecklingen och trendkurvan över tid talar sitt tydliga språk: fler människor väljer cykeln som transportmedel idag jämfört med för sju år sedan. Under 2013 registrerades drygt 450 000 cyklister som passerade de två cykelräknarna vid Stocksundet, sedan dess har antalet cyklister ökat för varje år och förra året passerade knappt 700 000 cyklister.

Bygga, bo & miljö

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-05-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.