Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt främst miljöbalken, livsmedelslagen, men även andra lagar, förordningar och föreskrifter.

Den tillsyn och det förebyggande arbetet som görs för miljön och människors hälsa rör miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer. Nämnden har också vissa uppgifter enligt smittskyddslagstiftningen.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Äldre möteshandlingar (2019-2020)

Äldre möteshandlingar (t.o.m. 2018)

Reglemente

I reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente

Delegationsordning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stödjande förvaltning: Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Nämndsekreterare

Christoffer Andersson

Senaste nyheterna som berör nämnden

Tack för att du håller din hund kopplad när du kopplar av i naturen

Det har kommit in flera synpunkter på att det förekommit lösa hundar i kommunens parker och motionsspår på senare tid. Därför har kommunens viltvårdare haft en hög närvaro på dessa platser de senaste veckorna, och det har förts många goda samtal med hundägare och andra.

Bygga, bo & miljö Uppleva & göra

Högt tryck på återvinningsstationer i kommunen – detta görs

Det har varit högt tryck på FTI AB:s återvinningsstationer i kommunen under den senaste tiden. Nu genomför Danderyds kommun egna ronderingar för att säkerställa att det är ordning och reda efter FTI AB:s städningar.

Bygga, bo & miljö

Ny avsändare på din VA-faktura - Veolia blir Solör Bioenergi

Från och med 1 juli 2021 tar Solör Bioenergi över kommunens drift av VA-nätet samt kundtjänst för VA-avgifter och fakturor. För dig som VA-abonnent innebär förändringen nytt namn, men samma service.

Bygga, bo & miljö

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-06-30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.