Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för prövning, tillsyn och miljöövervakning enligt främst miljöbalken, livsmedelslagen, men även andra lagar, förordningar och föreskrifter.

Den tillsyn och det förebyggande arbetet som görs för miljön och människors hälsa rör miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer. Nämnden har också vissa uppgifter enligt smittskyddslagstiftningen.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Äldre möteshandlingar (2019-2020)

Äldre möteshandlingar (t.o.m. 2018)

Reglemente

I reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente

Delegationsordning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Stödjande förvaltning: Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Nämndsekreterare

Christoffer Andersson

Senaste nyheterna som berör nämnden

Lyckad återinvigning av Enebybergs gård

Lördagen den 20 november återinvigdes Enebybergs gård efter en omfattande renovering. Cirka 250 Danderydsbor samlades på gårdsplanen och den nya krögaren Stina Wallster bjöd på kaffe och bulle så långt lagret räckte.

Bygga, bo & miljö Uppleva & göra

Nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende i Djursholm – klartecken för nästa steg

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd gällande överklagandet av Mark- och miljödomstolens dom daterad 2021-06-02. Det innebär att domen står fast och att detaljplanen för nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende har fått laga kraft.

Bygga, bo & miljö

Inventering av kulturmiljöer

Nu påbörjas arbetet med att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för Danderyds kommun. Arbetet inleds i november med att en grupp bebyggelseantikvarier kommer att inventera och fotografera kulturmiljöerna i kommunen. Först ut blir Enebyberg.

Bygga, bo & miljö

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-09-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.