Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Uppdrag:

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Danderyds kommun finns en överförmyndarnämnd.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för överförmyndarnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Överförmyndarnämndens reglemente

Delegationsordning

Överförmyndarnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i överförmyndarnämnden

Stödjande förvaltning: Kommunledningskontoret

Nämndsekreterare

Elisabeth Jarborn

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-06-30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.