Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap.

Uppdrag:

Hos alla kommuner ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Danderyds kommun finns en överförmyndarnämnd. För mer information om godmanskap, förvaltarskap, m.m.: https://www.danderyd.se/omsorg-och-socialt-stod/god-man-forvaltare-formyndare/ 

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för överförmyndarnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Reglemente för överförmyndarnämnden.pdf

Delegationsordning

Delegationsordning för överförmyndarnämnden.pdf

Organisation

Förtroendevalda i överförmyndarnämnden

Stödjande förvaltning: Kommunledningskontoret

 

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2022-04-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.