Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten samt enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Uppdrag:

Socialnämnden ansvarar för kommunövergripande frågor rörande socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, familjerättsfrågor, ekonomiskt bistånd, missbrukarfrågor, omsorg om fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta, äldreomsorg, och samverkan med frivilligorganisationer inom socialtjänstens område (där detta inte ankommer på annan nämnd).

Socialnämnden ansvarar även för den kommunalt finansierade välfärdsverksamheten (egen regi) som utför drift, ledning och styrning inom

  • hemtjänst, vård- och omsorgsboende, dagverksamhet inom äldreomsorg
  • verksamhet för funktionsnedsatta enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): personlig assistans, boende, personstöd samt övriga LSS-insatser.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för socialnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Socialnämndens reglemente

Delegationsordning

Socialnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i socialnämnden

Stödjande förvaltning: Socialförvaltningen

Nämndsekreterare

Linda Strimer

Senaste nyheterna som berör nämnden

Äldre kvinna i livsmedelsbutik

Hemtjänsten i Danderyds kommun får bäst resultat i Stockholms län

I veckan presenterades Hemtjänstindex, som är en ny rankinglista över hur Sveriges kommuner lyckas med kvalitetsarbetet i hemtjänsten. Här placerade sig Danderyds kommun bäst av Stockholms läns kommuner.

Omsorg & socialt stöd Seniorer

Ny chans att se föreläsningen "Vad alla föräldrar bör veta"

I slutet av september bjöd vi in till föreläsningen Vad alla föräldrar bör veta med psykologerna Kajsa Lönn Rhodin och Maria Lalouni. Tyvärr ställde tekniskt strul till det den gången, men nu är det möjligt för alla som vill att se föreläsningen i sin helhet digitalt, när som helst.

Omsorg & socialt stöd

Seniorträffar i Danderyd mottar stipendier

Idala seniorträff, Träffpunkten Enebyberg och Röda korset Djursholms seniorträff mottog stipendier från Maya och Bertil Falcks stiftelse under Danderyds Seniordag.

Omsorg & socialt stöd Seniorer

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2022-07-12

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.