Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten samt enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Uppdrag:

Socialnämnden ansvarar för kommunövergripande frågor rörande socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet, familjerättsfrågor, ekonomiskt bistånd, missbrukarfrågor, omsorg om fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta, äldreomsorg, och samverkan med frivilligorganisationer inom socialtjänstens område (där detta inte ankommer på annan nämnd).

Socialnämnden ansvarar även för den kommunalt finansierade välfärdsverksamheten (egen regi) som utför drift, ledning och styrning inom

  • hemtjänst, vård- och omsorgsboende, dagverksamhet inom äldreomsorg
  • verksamhet för funktionsnedsatta enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): personlig assistans, boende, personstöd samt övriga LSS-insatser.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för socialnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Socialnämndens reglemente

Delegationsordning

Socialnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i socialnämnden

Stödjande förvaltning: Socialförvaltningen

Nämndsekreterare

Linda Strimer

Senaste nyheterna som berör nämnden

Nästa steg för två vårdboenden i Djursholm

PROJEKTINFORMATION Nu fortsätter planeringen för två nya vårdboenden vid Vendevägen i Djursholm. I november 2021 fick detaljplanen för kvarteret Ginnungagap laga kraft. Nu är nästa steg ansökan om bygglov. Här sammanfattar vi projektet.

Omsorg & socialt stöd Bygga, bo & miljö

Stödcentrum hjälper ungdomar som utsatts för brott

På internationella brottsofferdagen vill Danderyd uppmärksamma att få ungdomar anmäler till polisen när de utsatts för brott.

Omsorg & socialt stöd Trygghet & säkerhet

Nu rekommenderas en andra påfyllnadsdos till alla personer 80 och äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu en andra påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 till personer som bor på vård- och omsorgsboenden, har hemtjänst eller hemsjukvård och till alla som är 80 år och äldre. Den andra påfyllnadsdosen bör tas tidigast fyra månader efter den första.

Omsorg & socialt stöd Coronavirus Seniorer

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2022-04-25

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.