Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom social­tjänsten och vad som sägs i lag om socialnämnden utom förskole- och fritidshems­verksamheten.

Socialnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

Uppdrag:

  • kommunens uppgifter enligt alkohollagen
  • tillsyn enligt tobakslagen vad avser förbudet mot att sälja tobaksvaror till personer som inte fyllt 18 år
  • handlägga ärenden om kommunala bostadsanpassningsbidrag
  • kommunens uppgifter enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för socialnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Socialnämndens reglemente

Delegationsordning

Socialnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i socialnämnden

Stödjande förvaltning: Socialförvaltningen

Nämndsekreterare

Linda Strimer

Senaste nyheterna som berör nämnden

Skydda äldre och sköra i kommunens omsorg

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för att personer i riskgrupp och äldre inte ska utsättas för risken att smittas av ovaccinerad personal i Danderyd kommuns omsorg”. (Beslut 20210929)

Omsorg & socialt stöd Coronavirus Seniorer

Tredje vaccindos mot covid-19 för äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos till personer som är 80 år eller äldre. Erbjudandet gäller dig som är född 1941 eller tidigare, om det gått minst sex månader sedan din andra dos. Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccination i Stockholms län.

Coronavirus Seniorer

”Det är underbart att det öppnar igen!”

Så säger de äldre om att de populära dagverksamheterna för personer med demenssjukdom äntligen får öppna i Danderyd. När pandemin slog till i mars 2020 fick dagverksamheterna hastigt stänga ned för att de äldre skulle skyddas mot risken att smittas av covid-19.

Omsorg & socialt stöd Seniorer

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-09-17

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.