Socialnämnden

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom social­tjänsten och vad om sägs i lag om socialnämnden utom förskole- och fritidshems­verksamheten.

Socialnämnden fullgör vidare kommunens uppgifter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården.

I socialnämndens uppgifter ingår inte att svara för driften av de verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde. Dessa uppgifter fullgörs av produktionsstyrelsen för de kommunala resultatenheterna eller av utomstående företag enligt beställning av social­nämnden eller inom ramen för av fullmäktige godkända kundvalssystem.

Uppdrag:

  • kommunens uppgifter enligt alkohollagen
  • tillsyn enligt tobakslagen vad avser förbudet mot att sälja tobaksvaror till personer som inte fyllt 18 år
  • handlägga ärenden om kommunala bostadsanpassningsbidrag
  • kommunens uppgifter enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för socialnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Alla nämnders reglementen

Organisation

Förtroendevalda i socialnämnden

Stödjande förvaltning: Socialkontoret

Nämndsekreterare

Linda Strimer

Senaste nyheterna som berör nämnden

Ingen utdelning från Kahlinska fonden under 2021

Kahlinska fonden är en fond för humanitära ändamål som är till för att ge stöd, hjälp och rekreation till Danderydsbor och förvaltas av Danderyds kommun.

Omsorg & socialt stöd

Utökad telefonbokning för vaccinering

Från den 29 april utökar nu Region Stockholm telefonbokning för vaccinering med nya nummer på flera språk.

Coronavirus Seniorer Integration

Möjligt med framtida korttidsplatser på Annebergsgården

Socialnämnden har 19 april beslutat att göra det möjligt för Annebergsgårdens vård- och omsorgsboende att omvandla en av de fyra avdelningarna till korttidsplatser. Om omvandlingen av en avdelning kommer att ske beror på om överskottet på tomma platser består under 2021.

Omsorg & socialt stöd

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-05-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.