Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för att alla barn och ungdomar i Danderyd har möjlighet att gå i förskola och skola. Nämnden genomför löpande granskningar av dessa verksamheter och utfärdar tillstånd till fristående förskolor som vill etablera sig i kommunen.

Nämnden är också ansvarig för den kommunala verksamheten inom förskola och skola, vuxenutbildningen samt ungdomsmottagningen i Mörby.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden UN)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden KSPU)

Kommunstyrelsens produktionsutskott (KSPU) upphörde den 31 december 2019. Utskottets tidigare uppgifter har tagits över av utbildningsnämnden.

Reglemente

I reglementet för utbildningsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Alla nämnders reglementen

Organisation

Förtroendevalda i utbildningsnämnden

Stödjande förvaltning: bildningsförvaltningen

Nämndsekreterare

Katarina Wästlund

Senaste nyheterna som berör nämnden

Till Valborg börjar föräldravandringarna

Inte heller i år blir det något traditionellt Valborgsfirande i Danderyd. Pandemiläget i regionen och myndigheternas rekommendationer gör att festligheterna måste ställas in. Men föräldravandringarna drar igång som vanligt, för att möta de ungdomar som är ute.

Förskola & skola Uppleva & göra Trygghet & säkerhet

Tranholmsbron blir kvar fram till avslutningen

Kommunstyrelsen fattade i början av februari beslut om att låta den tillfälliga pontonbron till Tranholmen ligga i under hela vårterminen, precis som förra året. Nu har även länsstyrelsen och byggnadsnämnden gett sitt godkännande till detta.

Förskola & skola Coronavirus

Högstadieskolorna öppnar för närundervisning igen

Kommunala Fribergaskolan och Mörbyskolan välkomnar alla elever tillbaka till skolans lokaler från och med måndag den 22 mars. Det steget tar också de flesta högstadieskolor i länet.

Förskola & skola Coronavirus

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-05-04

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.