Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för att alla barn och ungdomar i Danderyd har möjlighet att gå i förskola och skola. Nämnden genomför löpande granskningar av dessa verksamheter och utfärdar tillstånd till fristående förskolor som vill etablera sig i kommunen.

Nämnden är också ansvarig för den kommunala verksamheten inom förskola och skola, vuxenutbildningen samt ungdomsmottagningen i Mörby.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden UN)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden KSPU)

Kommunstyrelsens produktionsutskott (KSPU) upphörde den 31 december 2019. Utskottets tidigare uppgifter har tagits över av utbildningsnämnden.

Reglemente

I reglementet för utbildningsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Utbildningsnämndens reglemente

Delegationsordning

Utbildningsnämndens delegationsordning

Organisation

Förtroendevalda i utbildningsnämnden

Stödjande förvaltning: bildningsförvaltningen

Nämndsekreterare

Katarina Wästlund

Senaste nyheterna som berör nämnden

Närundervisning i skolan under höstterminen

Närundervisning i klassrummen ska vara huvudregeln för alla grundskolor och gymnasieskolor i höst. Det är budskapet från regeringen och Folkhälsomyndigheten, under en presskonferens på tisdagen.

Förskola & skola Coronavirus

Kommunen har överklagat kammarrättens dom angående särskolan

Nyligen kom de första domarna där barnkonventionen testades, i Danderyds fall innebar domslutet att utbildningsnämndens beslut att samlokalisera alla särskoleelever till Kevingeskolan revs upp. Nu har kommunen överklagat förvaltningsrättens domslut till kammarrätten.

Kommun & politik Förskola & skola

Kommunen kommer att fatta beslut om att överklaga förvaltningsrättens dom gällande särskolan

Danderyds kommuns utbildningsnämnd har sedan tidigare fattat beslut om att samla kommunens särskoleverksamhet för årskurs 1–6 på Kevingeskolan. Något som några vårdnadshavare har överklagat till Förvaltningsrätten. Nu har domen kommit och förvaltningsrätten menar att inget uttryckligt ställningstagande gjorts när det gäller de berörda barnens bästa.

Kommun & politik Förskola & skola

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-06-30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.