Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för att alla barn och ungdomar i Danderyd har möjlighet att gå i förskola och skola. Nämnden genomför löpande granskningar av dessa verksamheter och utfärdar tillstånd till fristående förskolor som vill etablera sig i kommunen.

Nämnden är också ansvarig för den kommunala verksamheten inom förskola och skola, vuxenutbildningen samt ungdomsmottagningen i Mörby.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden UN)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden KSPU)

Kommunstyrelsens produktionsutskott (KSPU) upphörde den 31 december 2019. Utskottets tidigare uppgifter har tagits över av utbildningsnämnden.

Reglemente

I reglementet för utbildningsnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Reglemente för utbildningsnämnden.pdf

Delegationsordning

Delegationsordning för utbildningsnämnen.pdf

Organisation

Förtroendevalda i utbildningsnämnden

Stödjande förvaltning: bildningsförvaltningen

Nämndsekreterare

Katarina Wästlund

Senaste nyheterna som berör nämnden

Skolutredning återremitterad av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 27 november att återremittera ärendet ”uppdrag att utreda åtgärder för kommunalt ägda skolverksamheter” - den så kallade skolutredningen - till kommunledningskontoret. Inga förändringar av Danderyds kommunala skolorganisation kommer att ske inför skolvalet 2024.

Kommun & politik Förskola & skola
Fasaden på Djursholms slott.

Kommunstyrelsen tar upp skolutredningen på måndag

Måndag den 27 november är ett ärende på kommunstyrelsens möte "Uppdrag att utreda åtgärder för kommunalt ägda skolverksamheter". Kommunstyrelsen ska bedöma om nämnda uppdrag som kommunledningskontoret fick i våras är utfört.

Kommun & politik Förskola & skola

Danderyds kommun vill fortsatt ha Sveriges bästa skolor!

Med hänsyn till elevunderlaget har Danderyd ett överskott av skolplatser i de kommunala skolorna. Förutom de praktiska konsekvenserna av för få elever per skolenhet är ett elevöverskott kostsamt för såväl skolorna som för kommunen.

Förskola & skola

Bildningsförvaltningen

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen. Välj det ansvarsområde som passar bäst, till exempel Barnomsorg, skola och utbildning. Ärendet loggas i vårt ärendesystem och lämnar du dina kontaktuppgifter kan du följa hur ärendets hantering går.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-06-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.