Valnämnden

Enligt vallagen ska det finnas en valnämnd i varje kommun.

Uppdrag:

Valnämndens huvuduppgift i Danderyd är att ansvara för det praktiska genomförandet av de allmänna valen i kommunen.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för valnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Reglemente för valnämnden.pdf

Delegationsordning

Delegationsordning för valnämnden.pdf

Organisation

Förtroendevalda i valnämnden

Stödjande förvaltning: Kommunledningskontoret

Nämndsekreterare

Samuel Larsson

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-03-22

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.