Valnämnden

Enligt vallagen ska det finnas en valnämnd i varje kommun.

Uppdrag:

Det är valnämnden som ansvarar för att genomföra de allmänna valen i Danderyds kommun. 

Inför de allmänna valen ser valnämnden till att lokalerna där valen sker är rätt utrustade och bemannade. Valnämnden utser och utbildar  de röstmottagare som ska tjänstgöra och ansvarar för den preliminära sammanräkningen av röster och att rapportera resultaten.

Regional valmyndighet är länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Det övergripande ansvaret har Valmyndigheten som exempelvis upprättar röstlängder och skickar ut röstkort.

Sammanträden

Möteskalender

Möteshandlingar (kommande sammanträden)

Möteshandlingar och protokoll (tidigare sammanträden)

Reglemente

I reglementet för valnämnden fastställs nämndens ansvarsområde, uppgifter och arbetsformer.

Reglemente för valnämnden.pdf

Delegationsordning

Delegationsordning för valnämnden.pdf

Organisation

Förtroendevalda i valnämnden

Stödjande förvaltning: Kommunledningskontoret

Nämndsekreterare

Samuel Larsson

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-04-26