Styrdokument

Danderyds kommun har många olika uppgifter och många anställda som dagligen utför arbete för att ge service åt medborgarna på olika sätt. Ett av politikens sätt att styra kommunens arbete är genom styrdokument. De finns samlade här.

Två nivåer av styrdokument:

Författningssamling

Övriga styrdokument

I författningssamlingen finns de föreskrifter och kommunala avgifter som kommunen har beslutat med stöd av lag. Föreskrifterna och avgifterna är bindande för myndigheter, företag och enskilda och beslutas av kommunfullmäktige.

Bland de övriga styrdokumenten finns kommunfullmäktiges arbetsordning samt de reglementen som styr Danderyds kommuns styrelser och nämnder.

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-09-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.