Kommunens styrdokument

Danderyds kommun har många olika uppgifter och många anställda som dagligen utför arbete för att ge service åt medborgarna på olika sätt. Ett av politikens sätt att styra kommunens arbete är genom styrdokument. De finns samlade här.

Författningssamling och övriga styrdokument

Styrdokumenten delas upp i författningssamling och övriga styrdokument.

I författningssamlingen finns de föreskrifter och kommunala avgifter som kommunen har beslutat med stöd av lag. Föreskrifterna och avgifterna är bindande för myndigheter, företag och enskilda och beslutas av kommunfullmäktige.

Bland de övriga styrdokumenten finns exempelvis riktlinjer och policies för kommunens arbete.

Lokala föreskrifter, ordningsregler och taxor

Sociala området

rskola och skola

Kultur och fritid

Samhällsbyggnad, miljö och exploatering

Näringsliv

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Nämndernas reglementen och delegationsordningar

Kommunfullmäktige styr nämnderna genom att fastställa reglementen. Varje nämnd antar själv sin delegationsordning.

Kommunala råd och nämndberedningar

Kommunala bolag

Kommunrevisionen

Kommunarkiv

Förtroendevalda

Kommunens arbete

 

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-12-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.