Skolavslutning

Trygg i Danderyd arbetar tillsammans med polisen för en trygg och säker skolavslutning. Vi önskar alla barn och unga ett härligt avslut på skolan! På vilket sätt kan du som förälder hjälpa till? Vad gäller för studentflak? På den här sidan finns mer information om hur vi tillsammans kan verka för att studentfrianden och skolavslut ska vara trygga och säkra.

Studenter vid utspring på Danderyds gymnasium.

Studentavslut på skolorna 

Skolorna har planlagt högtidliga och trivsamma skolavslut och ceremonier för avgångselever. Läs mer om skolornas regler på respektive skolas hemsida.

Studentflak

Det är i normala fall inte tillåtet att färdas på flak eller släp. Men vid vissa tillfälliga och korta transporter är det tillåtet, till exempel vid studentfirande eller karnevalståg och då ska man meddela polisen i förväg. Polisen i Södra Roslagen har via skolorna informerat studenter och föräldrar om vilka färdvägar som är tillåtna i Danderyd. 

Polisens regler för studentflak

Säker student - tips och råd från polisen

Färdväg Danderyds Gymnasium

Färdväg Viktor Rydbergs Gymnasium och Marina Läroverket

Alkohol 

För föräldrar är det en extra utmanade tid att se till att tonåringars firande inte slutar på fel sätt. Prata med ditt barn om alkohol och köp aldrig ut. Se nederst på sidan för några tankar om hur vuxna kan bidra till att förebygga alkoholrelaterad ohälsa och alkoholrelaterade problem bland unga. 

Förstärkning av synliga, trygga vuxna på allmänna platser 

Fältassistenter, föräldravandrare, polis, kommunens väktarbilar mobiliseras och samverkar med varandra. 

Föräldravandring 

Det finns alltid behov av föräldrar och trygga vuxna som syns ute och kan vara ett stöd för ungdomar när det krävs. När man föräldravandrar finns man till hands för ungdomar när det är påkallat. Det kan exempelvis vara så att man är synlig på platser som ungdomar upplever som otrygga. Ibland önskar ungdomarna någon att prata med, ibland behöver vuxna sätta gränser och ibland vill ungdomar vara ifred. Det är viktigt att man inte hindrar ungdomars normala och goda sociala liv och möten på ett negativt sätt. Varje vuxen som är ute och går en kväll kan vara en trygg punkt i miljön. 

Läs mer om föräldravandring 

Föräldraföreningar 

Engagera dig gärna i en föräldraförening. De har stort fokus på förebyggande arbete och gör ett jättefint arbete för att föräldrar ska kunna stötta varandra. För årskurs 7–9 finns föräldraförenignar på Fribergaskolan och Viktor Rydberg.

fribergaff.se

vrsff.org 

Hur kan du som förälder agera beträffande alkohol? 

  • Förmedla att det viktigaste är att din ungdom alltid kan ringa hem och söka hjälp, även när ungdomen har gjort något som du tycker är fel.
  • Var tydlig med att du inte accepterar att en minderårig använder alkohol. Var tydlig med att grundprincipen är att avstå från alkohol men att det under alla omständigheter är bättre att ungdomen hör av sig och pratar med dig - vad som än hänt (även om man själv eller kompisar är alkoholpåverkad) och vare sig det gäller stort eller smått. Det är ett sätt att visa intresse för vad som händer på fritiden.
  • Gör en alternativ aktivitet, något ni tycker är roligt, tillsammans med din ungdom under kvällar då det är känt att mycket alkohol förekommer bland unga, exempelvis vid skolavslut.
  • Prata ihop er föräldrar emellan. Ta kontakt med ditt barns kompisars föräldrar. Det är lättare och mer effektivt att ha en gemensam plan och agenda. Det ger sannolikt också mer information om hur ungdomarna har det och vad de gör.
  • Har du kännedom om langning eller otrygga fester där minderåriga dricker alkohol, kontakta polis eller kommunens ungdomskoordinatorer/Ungt Fokus

Om du vill komma i kontakt med polisen eller kommunen 

Anlita ett eventbolag för studentfesten

Vet du att du kan minska risken för skador och att bli lurad in i ett ofördelaktigt avtal? Hur då? Jo, du kan välja ett eventbolag som deltar i projektet "student" (tidigare student 08). I en vetenskaplig artikel har man uppskattat att "student" förebygger våldsbrott bland ungdomar med 23 procent under den period som studentfesterna pågår. Att ett eventbolag är med i "student" är naturligtvis inte en garanti för kvalitet men dessa eventbolag har förbundit sig att ha en dialog med polis, ungdomar, skatteverket och utbildade förebyggare som ser till ungas bästa.

Stockholm förebygger alkohol och drogproblem (STAD)

 

 

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell
trygg@danderyd.se
08-568 910 78

Uppdaterad: 2024-04-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.