Trygghetsvandring, Danderyds sjukhus, 2022, Resultat

Trygghetsvandringen vid Danderyds sjukhus den 21 april 2022 resulterade i många synpunkter. En sammanfattning syns nedan.

Arbetet med att åtgärda brister och att ta tillvara synpunkter har redan påbörjats. Vissa förslag kan åtgärdas direkt men inte alla. Vissa förslag behöver analyseras innan kommunen kan ta ställning till om förslagen ska följas, om de ska avslås eller om de behöver utvecklas. Andra förslag har kommunen fört vidare till den förvaltare det berör.

Efterhand som arbetet fortskrider kommer den här sidan uppdateras med information.

Trygghetsvandringarna är ett sätt att lämna synpunkter men kom ihåg att det även kan göras via kommunens webbsida för felanmälan. Den är alltid är öppen. Är det något du gillar eller kanske retar dig på i miljön? Ser du saker som borde förändras? Felanmäl gärna det! Vi på Danderyds kommun är mycket tacksamma för dina tips och synpunkter!

Negativa omdömen om miljön

 • Vid Mörbyleden är det för mycket sly. Det är mörkt och otryggt när man går från tunnelbanan.

Positiva omdömen om miljön

 • Superfina vårplanteringar! De är i blickfånget när man går genom tunnlarna och ger ett intryck av att området är uppmärksammat och ompysslat.
 • Cykelparkeringstunneln vid Danderyds sjukhus tunnelbanestation är mycket bättre sen det blev ett envåningscykelställ som alla kan använda. Ytskiktet är också toppen! Det är ljust och reflekterande.
 • Någon har skapat ett ”gerillabibliotek” i form av ett litet bokskåp vid kommunens anslagstavla vid Vendevägen. Det upplevdes som ett trevligt inslag i miljön och en möjlighet att delta i ett utbyte av böcker/ett sammanhang.
 • Återvinningsstationen vid ”Hortusparkeringen” (Vendevägen) brukade vara en katastrof – nu är den mycket bättre!
 • Papperskorgen nedanför Åkarnas hus brukade vara helt omgärdad av skräp men sedan jag anmälde det till felanmälan har den alltid varit tömd och fin!
 • På gång- och cykelvägarna under viadukterna var det generellt sett välstädad och sopat. Växtligheten var klippt så att den inte skymmer sikten i tunnlarna. Det är en stor skillnad jämfört med 5-10 år sedan och området är mer överblickbart.

Förslag till kommunen

 • Kan man måla övergångsställen för gående i cykelrondellen? Det finns målade fotsteg på marken/gångbanorna men markering för övergångställen saknas.
 • Kan man komplettera befintlig skyltning för gångtrafikanter och cyklister vid tunnlarna som leder mot Mörby Centrum med tavlor ovanför tunnlarna i likhet med motorvägsskyltning? Risken finns att den som cyklar tar fel väg.
 • Kan man montera vinkelspeglar vid tunnlarna vid Danderyds sjukhus? Då skulle gående kunna se cykeltrafik i tunneln och samt uppmärksamma ifall den rör sig i hög fart mot cykelrondellen.
 • Flera uppgav att de känner oro att bli påköra av cyklister. Det finns en konflikt mellan snabba cyklister och gående vid Danderyds sjukhus, kan man göra så att fler sänker hastigheten på något sätt?
 • Det skulle kännas mer ombonat om man placerade en parksoffa i den tunnel som leder ner från bussterminalen.
 • Mellan Danderyds sjukhus tunnelbanestation och tunnlarna finns ett utrymme med tre cykelställ med tak. Kan man ta bort taket på cykelstället som står mot själva stationen så att spärrvakterna och människor i entrén till stationen ser ut mot tunneln? Att på så sätt få en överblickbarhet och en kontakt mellan människorna som befinner sig utomhus och inomhus skulle kunna ge en ökad trygghet
 • Mörbyleden, Den nya belysningen är inte så bra. Kan man ändra belysningsmodell?
 • Det vore önskvärt att belysningen i Trafikverkets tunnel mot parkeringen vid Vendevägen (Hortus) dubbleras så att det blir ljusare i tunneln.
 • Önskemål om att tunneln utanför Mörby Centrum under motorvägen får någon slags belysning och någon slags akustisk installation så att trafiken inte känns så öronbedövande
 • Belysningen över tanterna i ”tanttunneln vid Hortusparkeringen” är trasig. Det syns att den är vandaliserad.
 • Anslagstavlan för nyheter i hörnet av ”Hortusparkeringen” (Vendevägen) behöver lagas. Den ena träsidan saknas.
 • Betongkärlen för sommarblomsplanteringarna i tunnlarna behöver säkras upp, en av betongmodulerna ser ut att ha lossnat.
 • Det händer att det är problem med fukt i cykelparkeringstunneln på vintern. Det blir ofta halt. Hur skulle man kunna minska risken för halka?
 • Det finns klotter på entrén till cykelparkeringstunneln.
 • Det finns klistermärken och små skyltar/klotter på stolparna vid Danderyds sjukhus ovanför cykelrondellen mot sjukhuset
 • Det är lite skräpigt och ovårdat (fimpar, ogräs och skräp) vid cykelställen mittemot entrén till tunnelbanan. En sladd hänger löst från taket på ett av cykelställena.
 • En deltagare berättade om sin egen ”plogging”. Plogging innebär att man tar med sig en påse eller liknade och samlar skräp när man går eller joggar. Sådant skulle man kunna sprida.

Synpunkter till andra områdesansvariga såsom SL, Transdev (bussar och Roslagsbanan) , MTR (tunnelbana) och elbolag

 • Plastrutorna till entréhallen till perrongen är smutsiga och klottret har inte gått att ta bort. Skulle det kunna monteras nya rena rutor här?
 • Kan ”Clearchannelskylten” flyttas eller göras om till skyltning med information om bussarna eller en busskarta? Nu blockerar den sikten över terminalen.
 • Det finns klotter på baksidan av bussterminalens personaldepå (på grund av budskapets karaktär bör det avlägsnas skyndsamt).
 • Det är dåligt skyltat till bussar och T-bana när man kommer ut från akuten och närakuten, i synnerhet när det är mörkt. Man kan bli utmattad av sjukhusbesök. Det har hänt att jag har haft svårt att hitta hem.
 • Skulle man kunna fixa till det så att det blir mer färg och ljus i tunnlarna vid Danderyds sjukhus? I dagsläget är det mycket betong.
 • En deltagares barn hade gjort ett medskick som föräldern/deltagaren skulle framföra. Synpunkten från barnet var att se över sträckningen för nattbussar till Stocksund I nuläget är det några långa sträckor man måste gå själv i mörkret.
 • När kiosken mittemot entrén till tunnelbanestationen stänger blir det mer otryggt. Om det går att hålla öppet längre vore det bra. Om det inte går skulle man kanske kunna göra något konstnärligt och mer inbjudande av butikens skalskydd som i dag består av plåt. Man skulle kanske kunna låta skolelever göra en tavla som representerar Danderyd som sedan kan målas på skalskyddet?
 • Förslag på att bilda grupper som går tillsammans vid en bestämd tid på kvällen. Någon har hört att det finns företag i andra kommuner som har haft problem med otrygghet bland anställda. En lösning har varit att man erbjudit möjlighet att gå i grupp, vilket kan ge ökad trygghet. Personalen samlas en viss tid vid en viss plats för at gå tillsammans. Nu situationen inte jämförbar men om flera vill det skulle man kunna göra något liknande. Det finns kommunalt anställda väktare på plats på kvällar och helger och ordningsvakter på sjukhuset. Möjligen kan de delta vid promenad med en grupp till parkeringen vid Hortus (Vendevägen).
 • Någon beskrev att gångvägen mellan Mörby centrum och "Hortusparkeringen", bakom Fribergaskolan, känns otrygg. Denna person hade även hört andra säga att de hellre tar tunnelbanan till Danderyds sjukhus än att de promenerar den sträckan
 • Klotter på elskåp

Vad är en trygghetsvandring?

En trygghetsvandring är ett möte mellan de som nyttjar miljön och de som ansvarar för den. Det är en chans att göra sin röst hörd, hitta samverkansmöjligheter och lära av varandras erfarenheter. Läs mer om trygghetsvandringar på Brottsförebyggande rådets hemsida

Uppdaterad: 2022-04-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.