Trygghetsvandring, Djursholms Torg 2022

Du som bor och vistas vid Djursholms Torg känner platsens styrkor och svagheter bäst! Vi som arbetar i kommunen, regionen, affärsverksamheterna och polisen behöver dina tankar och synpunkter för att vi tillsammans ska kunna bevara och skapa trygghet.

Bild från Trygghetsvandring vid Danderyds sjukhus 2021

Vad är syftet?

Öka tryggheten, trivseln och säkerheten samt minska brott vid Djursholms Torg. Ta tillvara synpunkter och förslag från personer som vistas, bor och verkar på platsen. Möjliggöra för dig som brukar vistas på Djursholms Torg att bolla idéer och tankar med beslutsfattare och personer som ansvarar för utformning, underhåll och likande.

Vilka deltar?

Från Danderyds kommun kommer dina lokala politiker. Du får också träffa tjänstemän ansvariga för säkerhet, brottsförebyggande arbete, näringslivsutveckling, ungdomsfrågor, belysning, trafik och övriga frågor som rör offentlig miljö. Andra som deltar är poliser från lokalpolisområde Södra Roslagen, väktare som är inhyrda av kommunen, Storstockholms Brandförsvar och affärsidkare i området.  

Tid och plats

Onsdagen den 16 november

Djursholms bibliotek, Vendevägen 7

Anmälan sker via länk nedan

Anmälan till trygghetsvandringen

Program

18:00-18:30    Välkomstmingel kaffe och smörgås

18:30-19:00    Introduktion - Brott, trygghet och förebyggande arbete

19:00-20:00    Vandring – observation och analys av miljön

20:00-20:30    Återsamling och sammanfattning   

Uppföljning

Omkring en månad efter trygghetsvandringen görs en summering av åtgärder som vidtagits. Alla deltagare som önskar det och har lämnat kontaktuppgifter får återkoppling. Erfarenheter och resultat av trygghetsvandringen offentliggörs även via Danderyds kommuns hemsida.                    

Hur går en trygghetsvandring till? Läs mer om trygghetsvandringar på Nationella brottsförebyggande rådets hemsida.

 

 

Uppdaterad: 2022-10-08

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.