Din egen beredskap

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att vara beredda om det inträffar allvarliga händelser. Du som invånare har därmed också ett ansvar för din egen säkerhet. Detta innebär att vi bör vara medvetna om att kriser och allvarliga händelser faktiskt inträffar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har mer information om vad du kan göra som privatperson för att vara förberedd i fall av en allvarlig händelse.

Läs mer på MSB:s webbplats:

Råd till privatpersoner

Om krisen eller kriget kommer (broschyr, MSB:s webbplats)

Uppdaterad: 2022-02-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.