Jobba på Socialkontoret

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre- och funktionsnedsatta samt stöd, rådgivning och andra insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialkontoret har tre avdelningar samt en stab.

Den viktigaste uppgiften för socialkontoret är att se till att invånarna får den hjälp och det stöd de behöver. Äldre kan behöva extra hjälp för att kunna bo kvar hemma eller flytta till ett äldreboende (särskilt boende).

Den som har en funktionsnedsättning ska få rätt stöd utifrån sina behov för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv.

Barn eller föräldrar kan behöva råd, stöd eller annan hjälp och kan då vända sig till olika verksamheter som finns inom nämndens ansvarsområde.

Rådgivning och stöd kan också till exempel handla om ekonomiskt stöd (socialbidrag), hjälp vid missbruk, hjälp vid våld och /eller hot.

Lediga jobb

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.