Lokaler

Danderyds kommun har för närvarande få lokaler för uthyrning eller försäljning. Därför ska du i första hand vända dig till den privata marknaden för att hitta lämplig lokal i kommunen.

De allra flesta av lediga lokaler i Danderyd som hyrs ut och säljs hittar du på de här adresserna:

Komfast fastighetsutveckling

Lokaler.nu Danderyd

Lokalguiden

Lokalnytt

Matchoffice

Newst

Objektvision

Verksamhetslokaler.se

Yta.se

Andra sätt att finna lediga lokaler är via fastighetsmäklare, kontakter med fastighetsägare och fastighetsförvaltare, samt genom annonser i tidningar och andra medier.

Bra är också att besöka företagsområden och leta efter tomma lokaler - ofta sätts en skylt upp när en lokal är ledig.

För mer information om lokaler i kommunen, kontakta kommunens plan- och exploateringschef David Grind:

david.grind@danderyd.se 

Kommunens fastigheter

Tekniska kontorets fastighetsavdelning förvaltar de flesta av kommunens lokaler och byggnader. Tekniska kontoret svarar även för projektering av ny- och ombyggnader samt underhålls- och driftplanering. Olika entreprenörer sköter den dagliga driften och underhållet. Vissa fastigheterna ägs av Danderyds kommuns helägda bolag Djursholms AB, bland annat Djursholms slott. 

Drift, tillsyn och felanmälan

L&T, Lassila & Tikanoja, sköter teknisk drift, tillsyn och underhåll av Danderyds kommuns och Djursholms AB:s fastigheter. Felanmälan dygnet runt till L&T på 08-568 912 86 eller via mejl:

felanmalan.fastighet@danderyd.se

Tekniska kontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2021-03-31

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.