Mark

Danderyds kommun har begränsat med detaljplanelagd mark. Du kan kontakta kommunens exploateringschef för mer information.

För besked om ledig tomtmark och tidplan för utbyggnad kontakta exploateringschef David Grind på 08-568 910 38 eller via mejl:

david.grind@danderyd.se 

Kommunens fastigheter och mark

Om du har allmänna frågor om Danderyds kommuns fastigheter och mark ska du vända dig till tekniska kontoret.

Så fungerar snöröjningen i Danderyd

Vill du felanmäla något som har med kommunens mark att göra som till exempel nedskräpning eller snöröjning? Gör din felanmälan via kommunens e-tjänst.

Felanmälan

Mer information

Ansökan om bygglov

Kommunens översiktsplan

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2018-07-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.