Miljö, hälsa och livsmedel

Här hittar du information om olika typer av tillstånd och anmälningsplikter som gäller för din verksamhet.

Livsmedelsverksamheter

För att få starta och bedriva en livsmedelsverksamhet måste du registrera anläggningen hos miljö- och stadsbyggnadskonoret. Det är också en del saker som du behöver tänka på om du vill göra ändringar i din livsmedelsverksamhet.

Starta livsmedelsverksamhet

Anmälningsplikt för skola, förskola och vissa behandlingslokaler

Ska du starta och driva en skola, förskola, öppen förskola eller fritidshem? Då ska du skriftligen anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret innan verksamheten startar och lokalen tas i bruk. Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, till exempel flyttar, tar nya lokaler i bruk, bygger om eller utökar befintliga lokaler och vid ägarbyte.

Ska du driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk finns för blodsmitta ska du anmäla verksamheten till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Starta skola, förskola, öppen förskola eller fritidshem

Starta hygienisk verksamhet

Vissa miljöfarliga verksamheter kräver anmälan eller tillstånd

Du som tänker starta en miljöfarlig verksamhet kan behöva anmäla den hos miljö- och stadsbyggnadskontoret eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelse eller miljödomstol. Exempel på verksamheter eller åtgärder som kan behöva anmälas är biltvättar, panncentraler, mellanlagring av avfall, muddring, sanering av förorenade områden med flera. 

Har du frågor, kontakta gärna miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Starta miljöfarlig verksamhet

Installera värmepump och bergvärme

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.