Hygenisk verksamhet

Ska du driva eller arrangera verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing eller tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk finns för blodsmitta? Då ska du skriftligen anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret innan verksamheten startar.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Glöm inte att skicka ditt egenkontrollprogram med anmälan.
Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, till exempel bygger om eller utökar befintliga lokaler.

Egenkontroll

Du som driver verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds fotvård, piercing, tatuering eller annan behandling där huden penetreras och risk finns för blodsmitta ska ha skriftlig egenkontroll enligt miljöbalken. Omfattningen av egenkontrollen beror på typen av verksamhet, dess storlek och vilka risker den medför. Dessa dokument granskar vi när vi inspekterar lokalerna.

Exempel på rutiner som ska finnas i ditt egenkontrollprogram

  • skriftliga rutiner för rengöring och städning
  • skriftliga rutiner för underhåll av inredning och utrustning
  • skriftliga rutiner för bedömning av de risker som kan uppkomma i verksamheten
  • skriftliga rutiner för riskbedömning av hur kunder med sår och andra hudåkommor ska bemötas
  • förteckning på de kemiska produkter, rengöringsmedel med mera som används och de kosmetiska och hygieniska produkter som säljs.

Övriga hygieniska verksamheter

Hygieniska verksamheter som massage, frisör, nagelbyggare med flera behöver inte anmäla till miljö- och stadsbyggnadskontoret att de startar en ny verksamhet. Vi har dock fortfarande tillsyn och vid inspektion granskar vi lokalen och egenkontroll inklusive rutiner med mera. Läs gärna mer i våra informationsblad. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.

Fotvård

Hudvård

Massage

Nagelbyggnad

Akupunktur, piercing och tatuering

Mer information

Läkemedelsverket - kosmetiska och hygieniska produkter

Smittskydd Stockholm

Socialstyrelsen - Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Uppdaterad: 2020-08-28

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.