Näringslivspolicy

Fullmäktige antog den 7 december 2020 en ny näringslivspolicy för Danderyds kommun. Näringslivspolicyn anger ett antal prioriterade fokusområden och utpekade effekter för Danderyds kommuns näringslivsarbete för 2021-2026.

Ökad samverkan

Det övergripande målet med kommunens näringslivsarbete, är att genom strategiska insatser och ökad samverkan förbättra det lokala företagsklimatet i Danderyds kommun.

Fokusområden

För att nå målet har policyn tre fokusområden. De tre fokusområdena är:

  • Service och myndighetsutövning
  • Dialog och mötesplatser
  • Kompetensförsörjning

Framtagandet av policyn

Danderyds kommun har sedan tidigare inget styrdokument för den lokala näringslivsutvecklingen. Därmed har även den nödvändiga inventeringen av vilka näringslivsområden som Danderyds företagare, politiker och tjänstemän anser viktigast att prioritera och tydliggöra saknats.

Arbetet med framtagandet av policyn har skett i dialogform genom kartläggning av behov och önskemål bland kommunens näringsliv, politiker och tjänstemän. Synpunkterna har tagits in genom enkäter samt workshops. Inventeringen är nu genomförd och resulterat i en näringslivspolicy för 2021–2026.

Näringslivspolicy 2021-2026 Danderyds kommun

Handlingsplan för 2021

Företagen i Danderyd är nöjda med företagsklimatet i kommunen.  I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Sverige placerar sig Danderyds kommun på andra plats av Sveriges 290 kommuner.  Det är en stor förbättring från 2019 då kommunen var på 14:e plats.

Ett område där man ser en tydlig förbättring gäller kommunens service och bemötande till företagen. 2021 kommer kommunen, förutom att fortsätta arbetet med att utveckla den interna samordningen av näringslivsfrågorna, och ha fokus på förbättra:

  • Insatser för tryggare och säkrare företag
  • Ökad information om kommunens upphandlingar
  • Samverkan mellan skola och näringsliv

Har du frågor?

Kontakta Anna Wallin, näringslivsstrateg

anna.wallin@danderyd.se

073 662 0454

 

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2022-03-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.