Har du jobb vi kan matcha med nyinflyttade ukrainare?

Ni är många företag som har hört av er med en önskan om att hjälpa till med integration eller arbetsrelaterade insatser. Från 1 juli planeras kommunen veta vilka personer från Ukraina som är tilltänkta att stanna här. Detta bidrar till mer långsiktighet och att vi kan förbereda oss på hur vi kan hjälpa dessa in i arbete.

Länken mellan nyanlända och näringslivet i Danderyd

Danderyds kommun har tillsammans med Företagarna i Danderyd titta på strukturer för att synliggöra de arbetstillfällen som finns inom kommunen eller via kontaktnät utanför kommunen. En rad företagare och företagarföreningar har varit involverade och ställt sig bakom projektet.
Initiativet fokuserar på att underlätta arbetssökandet för dem som kommer hit genom att koppla ihop dem, med deras kompetenser och intressen, med Danderyds lokala näringslivs behov.

Inventera behoven hos lokala företag

Rent praktiskt kommer vi att göra det genom att inventera behoven hos de lokala företagen i Danderyd och gå igenom profilerna hos individerna som söker sysselsättning för att försöka åstadkomma en snabb matchning. Det kan också vara så att ni som anmäler er får ett cv skickat till er som ni får i uppgift att sprida i era kanaler och nätverk om så önskas.

Vilka behov har ditt företag?

Genom att besvara nedanstående korta frågor och maila tillbaka till oss  bidrar ni med värdefull information om era behov av att få arbetsuppgifter utförda under kortare eller längre perioder. Som företagare behöver ni inte ta ansvaret för att anställa individerna utan det praktiska administrativa arbetet kan sköts inom ramen för projektet. Mer detaljer om detta vid en första mailkontakt.

  1. Företagets namn
  2. Bransch/Verksamhet
  3. Jag skulle behöva hjälp med
  4. Tidsperiod (från några timmar till längre tid)
  5. Ev. specifika kompetenskrav
  6. Ev. språkkunskaps-/utbildningskrav
  7. Kan du tänka dig att ta emot/sprida cv:n som inte matchar din profil?
  8. Förslag på integrationsinsatser du kan hjälpa till med

Skicka ovanstående information till jobbmatch@danderyd.se

Projektet är ett samarbete mellan Danderyds kommun, Företagarna Danderyd, Nätverqet, Rotaryklubbarna i Danderyd och Djursholms centrumförening.

Uppdaterad: 2023-03-21