Flytta ditt företag till Danderyd

Funderar du på att flytta ditt företag? Här kan du läsa om näringslivsförhållandena i Danderyd.

Det goda läget

Danderyds storstadsnära läge gynnar både arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsmarknaden är mångfacetterad och rekryteringsläget gott med kontor och handel i centralt bra läge nära tunnelbana, E 18, naturområden med bad och golfbanor.

Växande ung befolkning

Danderyds kommun har drygt 32 000 invånare. Kommunen erbjuder en god uppväxtmiljö för barn och ungdomar med vacker natur och ett stort utbud av fritidsaktiviteter.

I Danderyd finns en högkvalitativ skola och barnomsorg. Det finns en öppenhet för nya idéer. Skolans samarbete med företag och universitet skapar ett entreprenörvänligt klimat och förutsättningar för en fortsatt god utveckling av nytt företagande.

Hög kunskapsnivå

Invånarna i Danderyd har högsta utbildningsnivån i landet, ca 49 % av Danderydsborna har akademisk utbildning. Det finns ett samlat stort kunnande om företagande på olika nivåer och inom olika branscher och storlek på företag.

Identitet

Trädgårdsstadens kulturmiljö med goda boendemiljöer utgör grunden i Danderyds identitet. I E18-stråket har en dynamisk arbetsmiljö byggts ut speciellt vid Mörby centrum.

Vid Danderyds sjukhus finns möjligheter att bygga en ny miljö med en stark identitet. En plats där nya byggnader kan samverka med de äldre, bland annat de gamla vagnhallarna fyllda med ett nytt innehåll.

Mötesplatser

I varje kommundel finns centrum med torg och offentlig service och bibliotek.

Vid Mörby centrum kommer torg och platser att speciellt studeras när centrumanläggningen byggs ut. Vid Eneby torg finns planer på nybyggnad med butiker och bostäder.

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-03-21