Alkoholtillstånd och servering

Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang om du ska sälja och servera starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker i Danderyds kommun. Det finns tre olika sorters tillstånd: stadigvarande tillstånd, cateringtillstånd och tillfälligt tillstånd.

Stadigvarande tillstånd

Om stadigvarande tillstånd

Cateringtillstånd

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd.

Tillfälligt tillstånd

Tillfälligt tillstånd kan omfatta servering till allmänheten eller slutna sällskap.

Info om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap

Info om tillfälligt tillstånd för allmänheten

Tillfälligt tillstånd provsmakning

Serveringsansvar

Kommunens socialnämnd beslutar om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Nämnden ansvarar också för tillsynen av alkoholserveringen.

Kontakta kommunens tillståndshandläggare

Telefon 08-568 911 17.

Så mycket kostar serveringstillståndet

I avgiftsförteckningen redovisas vad det kostar att söka serveringstillstånd, kostnaderna är uppdelade på ansökningsavgifter och tillsynsavgifter.

Avgifter

Vad händer med din ansökan?

Kommunen bedömer de sociala konsekvenserna för det geografiska område där serveringsstället är beläget. Det kan till exempel gälla ungdomsproblem eller risk för bullerstörningar. Ansökan bedöms så snart uppgifter kommit från bland annat Polisen, som undersöker ordnings- och säkerhetsfrågor och kontrollerar att den sökande inte har begått något brott. Uppgifter hämtas också från skatteverket, brandförsvaret, miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Du som ansöker om serveringstillstånd ska visa att du med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamhetern. När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i företaget utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare. Det kan även inkludera andra personer med betydande inflytande i företaget. Dessa personer kommer också att kontrolleras i samband med prövningen.

Danderyds kommun tar ut en avgift för prövning av din tillståndsansökan. 

När får serveringen börja?

Serveringen får börja så snart tillståndet är beviljat.

Tillsyn

Kommunens handläggare och polisen besöker ditt serveringsställe i samband med krogtillsyn. Då kontrolleras bland annat:

  • Ordning
  • Nykterhet
  • 18-årsgränsen
  • Matförsäljningen
  • Serveringstiderna
  • Kassarutinerna
  • Brandsäkerhet.

När det är tillsyn får du inte hindra kommunens handläggare att komma in lokalen där alkohol serveras. Anonyma inspektioner sker endast i undantagsfall och på förekommen anledning. Inspektionerna dokumenteras skriftligen. Inspektörer och handläggare får inte ta emot gåvor i någon form.

Vid så kallad inre tillsyn kontrolleras tillståndsinnehavaren genom remisser till skatteverket och Polisen.

Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen påbörja en utredning, som i allvarliga fall innebär att serveringstillståndet återkallas.

Alkohollagen

En ny alkohollag (Proposition 2009/10:125) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Riktlinjer serveringstillstånd

Byte av ägare eller arrendator

Serveringstillståndet är knutet till innehavare och serveringslokal. Vid byte av ägare eller arrendator måste den ansöka om tillstånd som prövas på samma sätt som ansökan om nytt tillstånd.

När behöver du inte ansöka om serveringstillstånd?

I det flesta fall behövs ett serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker. Men det finns undantag. Man behöver inget serveringstillstånd om alla nedanstående tre krav är uppfyllda:

  • Om det avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, det vill säga ett slutet sällskap
  • Om det sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
  • Om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Serveringstillstånd krävs inte heller för servering till en boende och besökare till denne på sådana särskilda boenden, se socialtjänstlagen.

Socialtjänstlagen

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-01-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.