Försäljning av tobak

Om du vill sälja tobaksprodukter är du skyldig att anmäla det till kommunen.

Anmäl försäljning av tobak

Anvisningar till ansökan om tobakstillstånd

Mall egenkontroll av tobak.pdf
Anmälan om ändring av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror.pdf
Bilagor till ansökan om tobakstillstånd

Om kommunens prövning

Du som ansöker om tillstånd för att sälja tobaksvaror ska visa att du, med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden och omständigheter i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten.

När en juridisk person ansöker om tillstånd kan det innebära att alla personer med betydande inflytande i företaget utreds. Personer med betydande inflytande kan till exempel vara aktieägare, finansiärer, styrelseledamöter, verkställande direktör och bolagsdelägare. Det kan även inkludera närstående och andra personer med roller i företaget. Dessa personer kommer också att kontrolleras i samband med prövningen.

Danderyds kommun tar ut en avgift för prövning av din tillståndsansökan.

Egenkontroll tobak

Du som handlare ska kontrollera din försäljning och ta fram ett program för egenkontroll. Programmet skickas in tillsammans med din tillståndsansökan och ska även finnas tillgängligt på ditt försäljningsställe.

Vägledning för egenkontrollprogram

Detaljhandel

Detaljhandel innebär att du säljer direkt till konsumenter. När kommunen prövar din lämplighet att sälja tobaksvaror kommer uppgifter att hämtas om dig från Skatteverket, Kronofogden och Polisen.

Partihandel

Partihandel innebär att du säljer till andra än konsumenter, till exempel detaljhandlare eller andra partihandlare.

När kommunen prövar din ekonomiska lämplighet att sälja tobaksvaror kommer uppgifter att hämtas om dig från Skatteverket och Kronofogden. Kommunen måste även begära in ett yttrande från Polisen och Tullverket. Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av din tillståndsansökan. Varje kommun beslutar vilken avgift som gäller i just den kommunen.

Så mycket kostar tillståndet

I avgiftsförteckningen redovisas vad det kostar att söka tillstånd för att sälja tobaksprodukter.

Avgifter 2024.pdf

Uppdaterad: 2024-04-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.