Arbeten i vatten

Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge räknas som vattenverksamhet. Exempel på vattenverksamhet är muddring, grävning eller rensning, uppförande av anläggningar i vattenområde genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller infiltration för att öka grundvattenmängden.

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet kräver beroende på omfattning antingen anmälan eller tillstånd. För mer information om vattenverksamhet kontakta Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Information om vattenverksamhet på Länsstyrelsens webbplats

Hantering av muddermassor

Om du planerar att lägga upp muddermassor på land, ska du anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Använd gärna anmälningsblanketten så får du med de uppgifter som behövs. Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar ut en avgift för handläggning av anmälan.

Dumpning i vattenområde kräver dispens

Om du planerar att dumpa muddermassor i vattenområde krävs dispens. Dumpningsdispenser handläggs av Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten eller Mark- och miljödomstolen.

Information om dumpning på Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Strandskydd

Enligt miljöbalken gäller strandskydd vid hav, sjöar och längs vattendrag. Arbeten i vatten samt uppläggning av muddermassor kan i vissa fall kräva dispens från strandskyddet.

Information om strandskydd

Mer information

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.