Bassängbad

Ska du starta eller driva ett bassängbad inomhus eller utomhus eller driva en floatingverksamhet? Då ska du skriftligen anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret så att vi kan inspektera lokalen, bassängen och egenkontrollen.

Anmäl din verksamhet

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan har gjorts. 

Förändringar i din verksamhet

En anmälan ska göras om du förändrar verksamheten, till exempel bygger om eller utökar befintliga lokaler. Du ska även anmäla flytt eller namnändring. Du kan skicka in en anmälan via e-tjänsten. 

Upphörande av verksamhet

Vid nedläggning eller upphörande av verksamhet kan du anmäla det till miljö- och stadsbyggnadsnämnden via e-tjänst. 

Vad händer om en ny ägare tar över?

Vid ägarbyte eller bolagsändring till exempel ändring av organisationsnummer ska detta anmälas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Du kan göra det via e-tjänsten. 

Avgifter

Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar ut en anmälningsavgift. Miljö- och stadsbyggnadskontoret ta betalt för all nedlagd handläggningstid. Det betyder att den som anmäler sin verksamhet kommer debiteras den tiden det tog för att handlägga ärendet med en timagift på 1353kr (2024). 

Utöver anmälningsavgiften måste du också betala en årlig tillsynsavgift. Avgiften beror på storleken på din verksamhet. Din verksamhet klassas enligt miljötaxan och får ett visst antal tillsynstimmar per år. Den årliga avgiften beräknas genom att multiplicera det tilldelade antalet tillsynstimmar per år med den aktuella timavgiften på 1353 kr (2024).

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Ansvar

Baden ansvarar själva för provtagning och skötsel. Miljö- och stadsbyggnadskontoret granskar provsvaren och inspekterar årligen. Har du klagomål på baden vad gäller städning eller badvatten, tala med personalen. Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret om baden inte bättrar sig.

Egenkontroll

Att driva ett bassängbad kräver en omfattande egenkontroll vad gäller provtagning, hygien och rutiner för att undvika risker i verksamheten. Läs mer om egenkontroll och hygienrutiner på folkhälsomyndighetens webbplats.

Verksamhetens egenkontrollprogram ska skickas in tillsammans med anmälan.

Allmänna råd om bassängbad på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vägledning om bassängbad på Folkhälsomyndighetens webbplats

Provtagning

Du som verksamhetsutövare ansvarar för att badvattenprover tas och lämnas in för analys på ackrediterat vattenlaboratorium. Kopia på analysresultatet ska skickas till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-04-05

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.