Bassängbad

Ska du starta eller driva ett bassängbad inomhus eller utomhus eller driva en floatingverksamhet? Då ska du skriftligen anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret så att vi kan inspektera lokalen, bassängen och egenkontrollen.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, till exempel bygger om eller utökar befintliga lokaler, och vid ägarbyte.

Om du inte kan använda e-tjänsten för anmälan eller ändring av hälsoskyddsverksamhet kan du fylla i blanketten och skicka in den till Miljö- och stadsbyggnadskontoret. 

Baden ansvarar själva för provtagning och skötsel. Miljö- och stadsbyggnadskontoret granskar provsvaren och inspekterar årligen. Har du klagomål på baden vad gäller städning eller badvatten, tala med personalen. Kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret om baden inte bättrar sig.

Egenkontroll

Att driva ett bassängbad kräver en omfattande egenkontroll vad gäller provtagning, hygien och rutiner för att undvika risker i verksamheten. Läs mer om egenkontroll och hygienrutiner på folkhälsomyndighetens webbplats.

Verksamhetens egenkontrollprogram ska skickas in tillsammans med anmälan.

Allmänna råd om bassängbad på Folkhälsomyndighetens webbplats

Vägledning om bassängbad på Folkhälsomyndighetens webbplats

Provtagning

Du som verksamhetsutövare ansvarar för att badvattenprover tas och lämnas in för analys på ackrediterat vattenlaboratorium. Kopia på analysresultatet ska skickas till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Mer information

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.