Kyltorn är anmälningspliktiga

Från och med den 1 februari 2024 är det förbjudet att utan anmälan uppföra eller att använda ett kyltorn.

Anmälningsplikt

Från och med den 1 februari 2024 är det förbjudet att utan anmälan uppföra eller att använda ett kyltorn.

Kyltorn som redan var i drift den 1 februari 2024 ska anmälas senast den 31 december 2024.

Kyltorn som tagits i drift efter den 1 februari 2024 ska anmälas senast den 31 juli 2024.

Om anmälan gäller ett nytt kyltorn får du inte uppföra eller använda det förrän tidigast 6 veckor efter anmälan.

Från och med den 1 augusti 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du uppför eller använder ett nytt kyltorn utan att ha anmält det.

Från den 31 december 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du använder ett befintligt kyltorn utan att ha anmält det.

Kyltorn som används i en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) behöver inte anmälas.

Vad är kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att det bildas aerosoler (fin vattendimma). Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer.

Varför är kyltorn anmälningspliktiga?

Kylvattnet i kyltorn håller ofta en temperatur som gynnar tillväxt av legionellabakterier. Eftersom det bildas aerosoler i processen finns risk att bakterier sprids långa sträckor via de små vattendroppar som uppstår. Bakterien smittar genom att man andas in små droppar av legionellabakterier.

Legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka. Det finns fall där utbrott av legionella har kunnat knytas till kyltorn.

Även om antalet dokumenterade fall är relativt få, kan ett utbrott när det väl inträffar drabba ett större antal människor. Ett av skälen till att anmälningsplikt införs är att underlätta för kommunerna vid smittspårningar. Genom att kommunerna får kunskap om var kyltornen finns får de också bättre förutsättningar att förebygga smittspridning och bedriva förebyggande tillsyn.

Mer information gällande kyltorn finns på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Frågor och svar om kyltorn

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-05-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.