Starta livsmedelsverksamhet

Starta livsmedelsverksamhet 

För att få starta och bedriva en livsmedelsverksamhet i Danderyd måste du registrera anläggningen hos miljö- och stadsbyggnadskontoret. Det gör du enklast via e-tjänsten. För att använda den behöver behörig firmatecknare logga in med sitt mobila bank-id. Har du inte mobilt bank-id så behöver du kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret för att få en blankett. Kontaktuppgiter hittar du längst ner på sidan.

För registrering av livsmedelsanläggning tas en avgift på 1562kr motsvarande en timmes handläggningstid ut. 

Anmälan om registrering och verksamhetsbeskrivning ska skickas in senast 14 dagar innan planerad start. Efter registreringen kommer vi att boka tid för ett kontrollbesök. Sedan 1 januari 2019 kommer en sanktionsavgift att utfärdas för de företag som startar utan ett beslut från miljö- och stadsbyggnadskontoret.  

Alla som vill sätta livsmedel på marknaden ska registreras. Det gäller alltså utöver de som fysiskt hanterar livsmedel även bland annat huvudkontor, nätbutiker och importörer/exportörer. Även de verksamheter som rör kosttillskott innefattas av livsmedelslagstiftningen.  

Är du osäker på om du ska registrera dig eller inte? Hör av dig till miljö- och stadsbyggnadskontoret så hjälper vi dig. 

Ägarbyte 

Om du ska ta över en befintlig livsmedelsverksamhet räknas det som en ny anläggning. Den som du tar över verksamheten från ska meddela till miljö- och stadsbyggnadskontoret att den personen slutar med sin verksamhet genom att göra en avregistrering via e-tjänsten avanmälan av livmedelsverksamhet.

Om du ändrar bolagsform, från exempelvis enskild firma till aktiebolag, ska du skicka en anmälan om registrering till livsmedelsenheten innan starten. En grundregel är att om verksamheten byter organisationsnummer ska du göra en ny registrering. 

När du startat 

Redan första dagen ska: 

  • Din anläggning vara registrerad hos miljö- och stadsbyggnadskontoret. Det gäller även vid ägarbyten. 
  • Du ha rutiner för din verksamhet.  
  • Lokalen vara anpassad till verksamheten. 
  • Du som företagare känna till de lagar och regler som gäller för din verksamhet. 

Vad behöver du ha koll på? 

Det finns en mängd krav som ställs på dig som verksamhetsutövare. Det är upp till dig att se till att all personal som hanterar livsmedel får utbildning i livsmedelhygien och att personalen har den har kunskaper som krävs för de arbetsuppgifter som de ansvarar för.  

För att hitta ytterligare information om områden som är aktuella för din verksamhet kan du använda dig av Livsmedelsverkets webbplats där det finns branchriktlinjer och aktuell lagstiftning.  

Livsmedelsverkets sidor för företagare

Det första du bör göra är att upprätta en faroanalys där du identifierar de risker som finns i din verksamhet. Genom att göra det kan du sedan ta fram rutiner och arbetssätt som minskar riskerna.

Detta kallas egenkontroll, ett system för hur du kontrollerar så att maten du serverar är säker och inte vilseleder kunderna. Du kan läsa mer om hur man utformar en faroanalys och egenkontroll på Livsmedelsverkets hemsida. 

Vägledning till egenkontroll på Livsmedelsverkets webbplats.

Offentlig kontroll 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret kontrollerar att du som företagare är medveten om eventuella faror när du producerar, serverar eller distribuerar mat och dricksvatten, att du följer bestämmelserna i lagstiftningen och att du har goda rutiner för att tillverka säker och rättmärkt mat. Kontrollen ska också ge effekt, genom att brister uppräckts och företagen rättar till bristerna. 

Kontrollerna kan ske i form av inspektion, revision och provtagning. En inspektion innebär att vi kontrollerar hur det ser ut i dagsläget i verksamheten. Vid en revision kontrolleras oftast era rutiner och arbetsmetoder. De flesta kontroller som genomförs är oanmälda men när vi vill säkerställa att du eller någon annan ansvarig finns på plats brukar de föranmälas.  

Mer information

Om information, märkning och påståenden på Livsmedelsverkets webbplats

Om riskklassning av livsmedelsanläggning på Livsmedelsverkets webbplats

Taxa för livsmedelskontroll

Köpt bild från Johnér med fria rättigheter

Driva livsmedelsföretag

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-02-20

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.