Avgift för livsmedelskontroll

Avgiften för livsmedelskontroll betalas i efterhand. Det betyder att livsmedelsverksamheter betalar en avgift efter varje livsmedelskontroll som miljö- och stadsbyggnadskontoret genomför.

Kontrollavgift

All nedlagd arbetstid kommer att faktureras inklusive förberedelser, kontrollbesök och efterarbete. Efter kontrollbesöket kommer du få ett beslut om avgift och en faktura. 

Den nedlagda tiden kommer vara mer än kontrollbesöket på plats. Du som verksamhetsutövare betalar även för inläsning, förberedelser, eventuell provtagning och efterarbete till exempel rapportskrivning, avstämningar eller granskning av hemsidor och märkning. 

Avgiften beräknas genom nedlagd arbetstid gånger den aktuella timkostnaden. Timavgiften för 2024 är 1562kr.

Avgiften kommer att specificeras i ett beslut om avgift som skickas till dig och på fakturan

Exempel:

En kontroll där det inte har konstaterats en del brister och inte krävde en del granskning eller undersökning ligger på ungefär 4 timmar och innebär en avgift på lite mer än 6000kr. 

Driver du en större livsmedelsverksamhet kan kontrolltiden öka. 

Taxa för livsmedelskontroll 

Avgiften för uppföljande kontroll 

Om en kontroll visar brister som kräver en uppföljande kontroll, kommer en timavgift att tas ut för detta utöver den planerade kontrollavgiften. Förberedelser, besök och tid för rapport skrivning ingår i den fakturerade tiden. 

Genom att följa gällande lagar och regler kan du undvika sådana extra kostnader. Ytterligare avgifter kan tillkomma för faktiska kostnader för provtagning och analys.

Avgift kan också tas ut för faktisk kostnad för provtagning och analys av prover. 

Avgiften för utredning av klagomål

Om en utredning av ett klagomål visar att klagomålet var befogat, kommer du att debiteras för den tid som spenderats på utredning. 

Befogat klagomål betyder att brister konstaterades under kontrollen/utredning eller provtagning som kan ha lett till att någon har blivit sjuk eller att det kan finnas risk för människors hälsa. 

Utredning kan innebära att uppföljningar behöver göras och du kommer debiteras för nedlagda tiden. 

Kontrollfrekvens

Livsmedelsverket har tagit fram en ny riskklassningsmodell för livsmedelsverksamheter som börjar gälla från 2024.

Den nya riskklassningen leder till en tillsynsfrekvens, hur många tillsynsbesök verksamheten ska få under 5 år. Du kan läsa mer om nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets hemsida.

Om riskklassningsmodell 2024 på Livsmedelsverkets hemsida

Under slutet på 2023 har alla registrerade verksamheter i Danderyds kommun fått ett beslut om kontrollfrekvens där det framgår hur många kontrolltbesök verksamheten ska få under en 5 års period. 

Saknar du ditt beslut hör av dig till kommunen. Verksamheter som har nyligen registrerats kommer få ett beslut innan första kontrollbesöket. 

Den nya modellen och kontrollfrekvensen baserar på olika aktiviteter som du gör i din verksamhet. Med aktiviteter menas till exempel hantering av rått kött eller varmhållning.

Gör du ändringar i din verksamhet ska du meddela detta till kommunen. 

Förändringar i livsmedelsverksamhet – Danderyds kommun

Avgift för registrering

För registrering av livsmedelsanläggning tas en avgift på 1562kr motsvarande en timmes handläggningstid ut. 

Läs mer om att starta en livsmedelsverksamhet på  Starta Livsmedelsverksamhet – Danderyds kommun

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-02-28