Avgift för livsmedelskontroll

En årlig avgift för livsmedelskontroll tas ut för alla livsmedelsanläggningar. Avgiftens storlek speglar anläggningens kontrollbehov och bestäms genom riskklassning av verksamheten.

Avgift för registrering

För registrering av livsmedelsanläggning tas i normalfallet en avgift motsvarande en timmes handläggningstid ut. Om det saknas uppgifter vid anmälan så att kompletteringar krävs kan en avgift för två timmar tas ut istället för en timme. För 2022 är timtaxan 1292 kronor.

Avgift för årlig kontroll

En årlig kontrollavgift tas ut från och med det år verksamheten påbörjas. Avgiften betalas mot faktura som skickas ut i början av året. Den som driver verksamheten vid årets början är skyldig att betala hela årets avgift, även om verksamheten säljs eller stängs under året. Kom därför ihåg att meddela miljö- och stadsbyggnadskontoret om din verksamhet upphör. Annars kommer du att få en faktura för årlig avgift även nästa år. Alla verksamheter som betalar årlig avgift får inte besök varje år. Beroende på vilken riskklass och kontrolltid verksamheten har, så kan det bli besök varje år, vartannat år eller vart tredje år. För 2022 är taxan 1462 kronor per timme.

Taxa för livsmedelskontroll

Avgift för extra offentlig kontroll

Om det vid kontroll finns brister så att uppföljande besök är nödvändigt tas timavgift ut för detta utöver den årliga avgiften. I tiden som faktureras ingår förberedelser, restid, kontrollbesök och skrivande av kontrollrapport.
Avgift kan också tas ut för faktisk kostnad för provtagning och analys av prover.

Avgift för godkännande

Detta gäller endast stora produktionsanläggningar som till exempel slakterier och styckningsanläggningar. För godkännande av livsmedelsanläggning tas en avgift ut som är lika stor som den årliga kontrollavgiften.

Mer information

Riskklassning

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-02-21

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.