Förändringar i verksamheten

Vid olika typer av förändringar av en livsmedelsverksamhet är det ett antal saker som du som livsmedelsföretagare behöver tänka på. Klicka på rutan för att läsa mer om olika förändringar och vad du behöver tänka på. Har du frågor eller funderingar hör av dig till kommunen.

När du ska upphöra med en livsmedelsverksamhet ska du meddela miljö- och stadsbyggnadskontoret detta. Detta gäller oavsett om verksamheten ska upphöra helt eller överlåtas till en annan företagare.

När du har upphört att bedriva en livsmedelsverksamhet kommer du inte få kontroll av oss och du får inte släppa ut livsmedel på marknaden utan giltig registrering. 

Du kan skicka in din avregistrering via e-tjänsten.

När ett nytt företag tar över en befintlig livsmedelslokal räknas det som en ny anläggning. Därmed ska ansökan om godkännande eller anmälan om registrering göras innan det nya företaget startar verksamheten.

Observera att ombildning av bolag som leder till förändrat organisationsnummer räknas som ägarbyte. Detta gäller även om det är samma personer som driver verksamheten. I dessa fall ska alltså också ansökan eller anmälan göras för det nya bolaget.

Väsentliga ändringar i livsmedelshanteringen ska meddelas till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Det kan till exempel vara om du tidigare har haft ett mottagningskök men övergår till att laga maten på plats, eller tvärt om.

Din handläggare bedömer om det krävs nytt beslut om riskklassning.  Handläggaren bedömer också om det behöver göras en inspektion för att kontrollera att verksamheten fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Om verksamheten ändrar inriktning eller ändrar sitt sortiment ställs krav på att livsmedelslokalen med tillhörande utrustning anpassas efter de nya förutsättningarna. Samma sak gäller för verksamhetens egenkontrollprogram.

Du kan enkelt skicka in din förändring genom e-tjänsten. Din handläggare kommer höra av sig med information om eventuell ny riskklassning och kontroll. 

Om du gör väsentliga ändringar i lokalens utformning ska du informera miljö- och stadsbyggnadskontoret om detta.

Använd gärna vår e-tjänst. Din handläggare kan bedöma att det krävs en ritning, eller göra en inspektion på plats för att kontrollera att lokalen fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2024-02-27