Egenkontroll

Du som driver en miljöfarlig verksamhet ansvarar själv för att kontrollera din verksamhet. Syftet med miljöbalkens krav på egenkontroll är att förebygga skador på människors hälsa och miljön. Det innebär att du som driver en verksamhet måste känna till miljö- och hälsoriskerna med din verksamhet.

Egenkontrollen ska vara anpassad till verksamheten. Med det menas att egenkontrollen bör vara enkel för små verksamheter och mer omfattande för större, mer komplexa verksamheter. För de verksamheter som är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalken finns formaliserade krav på innehåll i egenkontrollförordningen.

Tillståndspliktiga verksamheter måste årligen, senast den 31 mars, lämna en miljörapport till miljö- och stadsbyggnadskontoret där resultatet av föregående års egenkontroll är redovisad. Miljörapporten och eventuella kompletteringar skickas in till Naturvårdsverkets databas, Svenska miljörapporteringsportalen (SMP).

Vill du veta mer om egenkontroll för olika typer av verksamheter kan du kontakta miljö- och stadsbyggnadskontoret. Ytterligare information hittar du också via länkarna nedan.

Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

Vägledning om egenkontroll på Naturvårdsverkets webbplats

Vägledning om miljörapportering på Naturvårdsverkets webbplats

Egenkontroll för C-verksamheter

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03