Kemikaliehantering

Inom de flesta miljöfarliga verksamheter hanteras och används kemikalier som är hälso- och miljöfarliga. Du som användare måste känna till riskerna med de olika kemikalierna och skydda dig och miljön för onödig exponering.

Använd och hantera kemikalier på ett säkert sätt

För att kunna använda och hantera dina kemikalier på ett säkert sätt måste du ha kunskap om de kemikalier som används. Tack vare märkningen med faropiktogram och farosymboler får du en översiktlig vägledning om vilka risker kemikalierna har.

För de kemikalier som har faropiktogram eller farosymboler ska det finnas säkerhetsdatablad med information om risker, skyddsåtgärder med mera. Ha alltid uppdaterade säkerhetsdatablad i nära anslutning till där kemikalierna hanteras.

Produktvalsprincipen gäller alltid

I miljöbalken finns produktvalsprincipen. Den innebär att kemiska produkter som kan vara farliga för hälsan eller miljön ska bytas ut om de kan ersättas med mindre farliga alternativ. Produktvalsprincipen gäller för både privatpersoner och för dig som driver en verksamhet.

För att göra det lättare att byta farliga kemiska produkter mot mer skonsamma och miljöanpassade produkter kan du ha nytta av Kemikalieinspektionens webbaserade databaser. Dessa hittar du på Kemikalieinspektionens webbsida. I Prioriteringsguiden (PRIO) kan du söka på ämnen och få information om effekter på hälsa och miljö och utifrån detta göra riskvärderingar och prioriteringar.

I Produktregistret kan du få information om kemiska produkter och biotekniska organismer.

REACH – EU:s kemikalielagstiftning

REACH (svensk översättning Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) är en EG-förordning som trädde ikraft den 1 juni 2007. Arbetet med REACH leds från EU:s kemikaliemyndighet ECHA i Helsingfors. REACH grundar sig på att tillverkare, importörer och användare ska ansvara för att de kemiska ämnen som tillverkas, släpps ut på marknaden och används inte har några skadliga hälso- och miljöeffekter.

Mer information

Kemikalieinspektionen - Prioriteringsguiden

Kemikalieinspektionen - Produktregistret

Kemikalieinspektionen - Säkerhetsdatablad

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.