Skolor, förskolor och barnomsorg

Vill du starta och driva en skola, förskola, öppen förskola eller fritidshem i Danderyd? Då ska du skriftligen anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadskontoret innan verksamheten startar och lokalen tas i bruk.

Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts. Glöm inte att skicka ditt egenkontrollprogram med anmälan.

Anmälan ska också göras om du förändrar verksamheten, till exempel bygger om eller utökar befintliga lokaler och vid ägarbyte.

Om du inte kan använda e-tjänsten för anmälan eller ändring av hälsoskyddsverksamhet kan du fylla i blanketten och skicka in den till Miljö- och stadsbyggnadskontoret. 

Om du tillagar eller serverar livsmedel i din verksamhet finns särskilda regler för detta:

Livsmedel

Mer information

Astma- och allergiförbundet - Allergirond

Strålsäkerhetsmyndigheten - Solskydd

Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter kan du kontakta oss via e-tjänsten Kontakta kommunen eller via 08-568 910 00.

Till e-tjänsten Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2023-05-03