Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Fler smittskyddsåtgärder införs för serveringsställen 23 december

För att minska risken för smittspridning har nya föreskrifter utfärdats av Folkhälsomyndigheten.
Läs mer

För företagare Coronavirus

Nya restriktioner gäller från 23 december

Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning av covid-19 som kan bli omfattande i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen.
Läs mer

Coronavirus

Allmänna råd på serveringsställen

På grund av ökad smittspridning av Covid-19 gäller sedan den 8 december nya allmänna råd på serveringsställen. Råden är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som riktar sig till dig som bedriver serveringsverksamhet på restaurang, café och liknande.
Läs mer

För företagare Coronavirus

Elever på två skolor uppmanas stanna hemma efter smittspridning där

Elever i vissa klasser på Enebybergs skola och Mörbyskolan har på inrådan av Smittskydd Stockholm idag fått vända hem efter att en större smittspridning av covid-19 konstaterats i klasserna.
Läs mer

Förskola & skola Coronavirus

Tredje vaccindos till fler grupper

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att alla som är 65 år och äldre samt personal på särskilda boenden, SÄBO, och inom hemsjukvård och hemtjänst, erbjuds en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19.
Läs mer

Coronavirus Seniorer