Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Skydda äldre och sköra i kommunens omsorg

Socialnämnden har gett socialförvaltningen i uppdrag att skyndsamt vidta åtgärder för att personer i riskgrupp och äldre inte ska utsättas för risken att smittas av ovaccinerad personal i Danderyd kommuns omsorg”. (Beslut 20210929)
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Coronavirus Seniorer

Tredje vaccindos mot covid-19 för äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos till personer som är 80 år eller äldre. Erbjudandet gäller dig som är född 1941 eller tidigare, om det gått minst sex månader sedan din andra dos. Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccination i Stockholms län.
Läs mer

Coronavirus Seniorer

Riskgrupper måste skyddas mot onödig smittorisk

Socialnämnden i Danderyd har gett i uppdrag åt socialförvaltningen att den ska vidta skyndsamma åtgärder för att säkra att personer i riskgrupp och äldre inte ska smittas av ovaccinerad personal.
Läs mer

Coronavirus Seniorer

Nu öppnar Sverige upp

Från och med 29 september tas ett flertal restriktioner och rekommendationer kring covid-19 bort. Det viktigaste skyddet mot sjukdomen är en hög vaccinationstäckning. Ovaccinerade bör fortsätta att hålla avstånd och undvika kontakter med personer i riskgrupper och personer över 70 år.
Läs mer

Coronavirus

Vaccination för 12 till 15-åringar

Idag startar bokningen av vaccination mot covid-19 för alla från 12 år upp till födda 2006. De första tiderna kommer att kunna erbjudas från och med 4 oktober. Fortfarande återstår vissa administrativa delar för att kunna påbörja vaccinationerna och om de hinner bli klara kan de första doserna komma att erbjudas tidigare.
Läs mer

Förskola & skola Omsorg & socialt stöd Coronavirus