Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Ordförandens förslag till budget: Balans redan år 2020 och satsningar på trygghet, barn och unga

Budgetförslaget från kommunstyrelsens ordförande innebär en rad åtstramningar som redan nästa år innebär att Danderyds kommun har en budget i balans. De största besparingarna genomförs på administration inom kommunledningskontoret och tekniska kontoret. Samtidigt satsas i jämförelse med tidigare förslag från nämnderna ytterligare 16,5 miljoner kronor på barn, unga och ökad trygghet i kommunen.
Läs mer

Kommun & politik Pressmeddelanden Budget

Danderyd går med underskott – sparar och höjer skatten

Danderyds kommun har gått med underskott 2017 och 2018 och beräknas gå med underskott även 2019. Om inga åtgärder vidtas riskeras sammantaget för åren ett ackumulerat underskott på 220 miljoner kronor. För att följa kommunallagens krav på en ekonomi i balans krävs kraftfulla åtgärder snabbt, vilka vi redogör för nedan.
Läs mer

Pressmeddelanden

Presskonferens

Danderyds kommun befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Med anledning av detta och inför budgetarbetet 2020 bjuder den politiska majoriteten in till presskonferens.
Läs mer

Pressmeddelanden

Täby och Danderyd tar gemensamt grepp för att öka framkomligheten längs Enebybergsvägen och Täbyvägen

Bilister och kollektivtrafikresenärer som åker längs Täbyvägen och Enebybergsvägen under rusningstid är påverkade av de framkomlighetsproblem som uppstår i båda kommunerna. Täby kommun och Danderyds kommun startar under våren en gemensam utredning av trafiken utmed vägsträckningen. Trafikförvaltningen inom Region Stockholm och Arriva deltar också i utredningsarbetet.
Läs mer

Pressmeddelanden

Kraftsamling och fokus inom kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden i Danderyd har tagit fram förslag på besparingar på totalt 9 miljoner kronor. Förslagen med tillhörande konsekvensbeskrivningar skickas nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Läs mer

Pressmeddelanden