Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Danderyds kommun granskar sina ekonomiprocesser

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören tar nu initiativ till att en extern granskning av kommunens ekonomiprocesser och underliggande ekonomi ska genomföras.
Läs mer

Pressmeddelanden

Detaljplanen för f.d. Svenska Golfförbundets kontor, Skeppet 12, ändras

Sedan yttrandena efter granskningen av detaljplanen för Skeppet 12 gåtts igenom kan konstateras att flertalet sakägare och närboende är negativa till planförslaget. Kritiken handlar inte om att tillåta bostäder på platsen utan om själva gestaltningen; att den föreslagna byggnaden inte passar i den omgivande miljön. Detta har kommunicerats till fastighetsägaren och ett nytt förslag kommer att tas fram.
Läs mer

Pressmeddelanden

Danderyds kommun befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge

Det var känt redan i höstas att kommunen beräknades gå med underskott 2018. Den ekonomiska situationen har dock visat sig vara mycket mer bekymmersam än vad vi då visste.
Läs mer

Pressmeddelanden

Förnyad samverkansöverenskommelse mellan Danderyds kommun och polisen, för trygghet och mot brott

Arbete mot inbrott i bostad och ungas droganvändning fortsätter och intensifieras. Ökat fokus på kameraövervakning, väktare och trygghetsvandringar.
Läs mer

Pressmeddelanden