Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Stora investeringar i Danderydsvallen under 2020

Under 2020 kommer en investering i en ny kylanläggning att göras på Danderydsvallen, till en kostnad av totalt omkring 10 miljoner kronor. Vintern 2020/21 kommer en fullstor ishockeyrink med en modern och miljöanpassad kylanläggning att finnas på plats.
Läs mer

Uppleva & göra Budget

Ordförandens förslag till budget: Balans redan år 2020 och satsningar på trygghet, barn och unga

Budgetförslaget från kommunstyrelsens ordförande innebär en rad åtstramningar som redan nästa år innebär att Danderyds kommun har en budget i balans. De största besparingarna genomförs på administration inom kommunledningskontoret och tekniska kontoret. Samtidigt satsas i jämförelse med tidigare förslag från nämnderna ytterligare 16,5 miljoner kronor på barn, unga och ökad trygghet i kommunen.
Läs mer

Kommun & politik Pressmeddelanden Budget

Den kommunala hemtjänsten i Danderyd läggs ner

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober att avveckla den kommunala hemtjänsten. Avvecklingen sker successivt och ska vara avslutad senast 1 maj 2020.
Läs mer

Omsorg & socialt stöd Budget

Besparingar inom kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret (KLK) ska effektivisera och spara cirka 10 miljoner kronor genom att se över och omprioritera inom sin verksamhet.
Läs mer

Budget

Intensivt arbete med att balansera Danderyds budget

Just nu pågår ett intensivt budgetarbete i Danderyd med mål att balansera kommunens ekonomi redan till nästa år. I våras meddelade den politiska majoriteten en rad förslag på skattehöjning, besparingar och effektiviseringar. Nu går budgetarbetet in i en avgörande fas och vad resultatet blir för nästa år kommer att bli klart i november.
Läs mer

Budget