Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Ordförandens förslag till budget: Balans redan år 2020 och satsningar på trygghet, barn och unga

Budgetförslaget från kommunstyrelsens ordförande innebär en rad åtstramningar som redan nästa år innebär att Danderyds kommun har en budget i balans. De största besparingarna genomförs på administration inom kommunledningskontoret och tekniska kontoret. Samtidigt satsas i jämförelse med tidigare förslag från nämnderna ytterligare 16,5 miljoner kronor på barn, unga och ökad trygghet i kommunen.

Kommun & politik Pressmeddelanden Budget

Den kommunala hemtjänsten i Danderyd läggs ner

Kommunfullmäktige beslutade den 14 oktober att avveckla den kommunala hemtjänsten. Avvecklingen sker successivt och ska vara avslutad senast 1 maj 2020.

Omsorg & socialt stöd Budget

Besparingar inom kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret (KLK) ska effektivisera och spara cirka 10 miljoner kronor genom att se över och omprioritera inom sin verksamhet.

Budget

Intensivt arbete med att balansera Danderyds budget

Just nu pågår ett intensivt budgetarbete i Danderyd med mål att balansera kommunens ekonomi redan till nästa år. I våras meddelade den politiska majoriteten en rad förslag på skattehöjning, besparingar och effektiviseringar. Nu går budgetarbetet in i en avgörande fas och vad resultatet blir för nästa år kommer att bli klart i november.

Budget

Majoritetens förslag till lösning på övertaligheten av skolplatser

Den 26 september skickade den politiska majoriteten i Danderyd ut följande pressmeddelande om förslag på övertaligheten av skolplatser i Djursholm.

Förskola & skola Budget