Nyheter

Filter

Filtrera på kategori

Förslag till förändringar inom kultur och fritid

Bildningsförvaltningens verksamheter inom kultur och fritid har fått en minskad budget för 2020 jämfört med 2019. För att klara detta har ett antal förslag arbetats fram som beräknas leda till besparingar på totalt omkring 12 miljoner kronor, vilket motsvarar en ram om 83,6 miljoner kronor för 2020.

Uppleva & göra Budget

Förslag till åtgärder för att komma till rätta med överskottet på skolplatser i Djursholm

I Danderyd finns en överetablering av skolor i förhållande till antalet barn, detta gäller framför allt i Djursholm. Bildningsförvaltningen har därför fått i uppdrag att se över tillgång och efterfrågan på skolplatser i Djursholm och föreslå åtgärder för att komma till rätta med överskottet.

Förskola & skola Budget

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2020

Planeringsunderlaget är kommunstyrelsens direktiv för arbetet med förslag till budget 2020. Nämnderna har i uppdrag att ta fram förslag till budget för år 2020 och plan för åren 2021–2022 inom de planeringsramar som finns givna i planeringsunderlaget. Beslut kommer att fattas den 11 juni i Kommunstyrelsen.

Budget

Ekonomi i balans

Här följer kort uppdatering av respektive nämnds uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att återfå en budget i balans, förvaltningarnas pågående arbete med förslagsunderlagen samt beslutsgången.

Budget

Åtgärdsplan för att nå en budget i balans

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019 om att nämnderna gemensamt ska lämna ett överskott 2019 på 13,5 miljoner kronor. Det betyder att nämnderna inte ska använda upp hela den budget som de blivit tilldelade för 2019. Anledningen är att kommunen ska få en ekonomi i balans.

Budget