Anbudsförfarandet för Svalnässkolan är avslutat

Igår beslutade utbildningsnämnden om att anta ett anbud för den framtida driften av Svalnässkolan i Djursholm. Vilken anbudsgivare det är offentliggörs efter att ett överlåtelseavtal har tecknats.

- Vi har nu tagit ett viktigt steg framåt för Svalnässkolan. Det känns bra att vi nu vet att det kommer att fortsätta att bedrivas skola i Svalnäs och att de elever som önskar fortsätta gå i skola just där kommer att ha den möjligheten, säger Kent Henningson, bildningsdirektör.

Så snart ett överlåtelseavtal har tecknats mellan bildningsförvaltningen och den nya aktören, kommer denne att kunna berätta mer om sina planer för skolan. Enligt avtalet ska överlåtelsen ske till hösten 2021, men insatser görs för att detta ska kunna ske tidigare.

Anpassning av antalet skolplatser i Djursholm

Genom att skolverksamheten vid Svalnässkolan övergår till en fristående aktör, som därmed flyttar över sin verksamhet dit och samtidigt erbjuder sig att ta över den personal och de elever som finns på skolan idag, sker en första anpassning av antalet skolplatser efter antalet elever som finns i Djursholm.

- Vi ser framöver en minskning av det totala antalet elever i Djursholm. Och nu är vi på den nivån att om de omkring 100 barn som till hösten ska börja i förskoleklass skulle fördelas jämt på de sex skolor som finns i närområdet, skulle det innebära 16 elever per skola, säger Kent Henningson.

- Enligt befolkningsprognosen kommer antalet sexåringar att vara relativt konstant under de närmaste 5-10 åren. Däremot har vi varje år ett större antal mellanstadieelever som lämnar våra kommunala skolor i årskurs 6 i förhållande till antalet inkomna elever i lågstadiet. Det betyder att det för varje år ändå blir ett minskat antal klasser i skolorna. I exempelvis Vasaskolan innebär prognosen en minskning med två klasser per år under de närmaste åren. Det är här viktigt att betona att vi i vår planering ser till det totala behovet av skolplatser i kommundelen Djursholm, avslutar Kent Henningson.