Anbudsinbjudan för Svalnässkolan

En anbudsinbjudan för att ta över skolverksamheten vid Svalnässkolan har nu publicerats. Anbudsgivaren ska förbinda sig att bedriva skolverksamhet vid Svalnässkolan från och med höstterminen 2021.

Anbud kan lämnas in från och med den 4 maj 2020 till och med den 13 maj 2020. Inbjudan har även skickats till de huvudmän som har tillstånd att bedriva skolverksamhet från förskoleklass till och med årskurs 3 i Danderyds kommun.

De elever som är placerade i årskurs F-2 vid Svalnässkolan när vårterminen 2021 slutar ska erbjudas plats vid skolan så länge vårdnadshavarna önskar.

Utbildningsnämnden planerar att besluta om vilket anbud som ska antas vid sitt sammanträde den 19 maj 2020.

Här hittar du anbudsinbjudan