Ändrade regler för eldning av trädgårdsavfall

Från årsskiftet gäller nya regler för eldning av trädgårdsavfall. Förändringen innebär att fastighetsägare enbart får elda trädgårdsavfall under specifika datum.

En eld som brinner intill en sjö.

Från årsskiftet är det enbart tillåtet att elda trädgårdsavfall under:

  • vecka 16-17 (med föregående lördag och söndag)
  • vecka 41-42 (med föregående lördag och söndag)
  • den 30 april (valborgsmässoeld)

Du får bara elda torrt vedartat trädgårdsavfall som kvistar och grenar. Du får aldrig elda gräs och löv, eftersom det ger upphov till störande rök.

Röken innehåller sot och gaser som kan vara mycket irriterande för luftvägar och ögon. Speciellt svårt kan personer med astma och allergi drabbas och i värsta fall kan röken medföra att de inte kan vistas i sina hem när grannarna eldar.

Bakgrunden till förändringen är att Danderyds kommun har nya föreskrifter för miljö och hälsa från årsskiftet.

Läs mer på eldning av trädgårdsavfall

Så blir du av med trädgårdsavfall

Det finns flera sätt att bli av med trädgårdsavfall i Danderyds kommun. Det allra bästa är att ha en egen kompost. Du kan också få det hämtat hemma.

Kommunen erbjuder abonnemang och kärl för trädgårdsavfall, men också budning – engångshämtning – av avfall från din trädgård. Du kan också lämna ditt trädgårdsavfall på Hagby återvinningscentral.

Läs mer på danderyd.se/tradgardsavfall